Vrátenie a výmena tovaru

Zakúpený tovar je možné vrátiť len v originálnom obale, nepoškodený a nevykazujúci známky montáže alebo akéhokoľvek použitia. Max. stanovená doba pre vrátenie, za týchto podmienok, je 14 dní od dátumu predaja.

Pri zákazkových produktoch (tzn. tovare, ktorý nie je bežne skladom a je objednaný a vyrobený špeciálne pre objednávateľa) je účtovaná pri vrátení čiastka vo výške 30% z nákupnej ceny bez DPH - neexistuje však povinnosť firmy Bola spol. s r.o. vziať zákazkový tovar späť.

Vrátenie tovaru a vystavenie dobropisu je podmienené vyplnením on-line formulára. Formulár Vám na konci oznámi ID číslo, ktoré napíšte na balík (bez tohto označenia môže dôjsť k značne oneskorenému spracovaniu) a následne ho k nám zašlite či doručte.

Vyplniť formulár pre vratky

Adresa pre zaslanie alebo odovzdanie tovaru

Bola spol s.r.o.
Severní 276
252 25 Jinočany
Czech Republic

Zobraziť na mape