E+E Elektronik

Rakúska firma E + E electronic sa zaoberá výrobou senzorov na meranie relatívnej vlhkosti, oxidu uhličitého (CO2), rýchlosti prúdenia vzduchu. E + E tiež prevádzkuje celoštátne akreditovaného kalibračného laboratória určené na udržiavanie medzinárodného štandardu pre vlhkosť a rýchlosť prúdenia vzduchu v Rakúsku. Hlavnými odberateľmi týchto snímačov sú odvetvia automobilového priemyslu, poľnohospodárstva, automatizácia a meterologie.

V našej ponuke nájdete snímača relatívnej vlhkosti, ktoré sa vyznačujú vysokou mierou presnosti a stability aj v oveľa náročnejších prostrediach a možno ich využiť v mnohých zařízeních- systémoch klimatizácie budov, rodinných domov, kancelárskych priestorov. Snímače CO2, ktoré sú určené na riadenie kvality vzduchu- senzory merajú špecifickú veličinu, ktorú odovzdávajú do riadiaceho systému, ktorý na základe poskytnutých informácií riadi napr. Prisávanie čerstvého vzduchu.

  • meranie relatívnej vlhkosti
  • meranie oxidu uhličitého
  • meranie rýchlosti prúdenia vzduchu