GAS

GAS je výrobcom špičkových plynových filtrov. V ponuke sú plynové filtre pre zemný plyn, koksárenský plyn alebo bioplyn.