SUKU

Firma SUKU bola založená v roku 1988 ako servisná spoločnosť a oficiálne kalibračné stredisko pre prístroje na meranie tlaku a teploty. Od roku 1990, premenou na akciovú spoločnosť, zaviedla systematický vývoj a výrobu vlastných výrobkov.

Sortiment spoločnosti SUKU zahŕňa mechanické a elektronické tlakomery a teplomery, ako aj rozsiahle príslušenstvo. Citlivé a presné prístroje umožňujú užívateľovi presné meranie a kontrolu stupňov a milibarov. Využitie výrobkov je predovšetkým v oblasti vykurovania, sanitárnej techniky, strojárstva, chemického a petrochemického priemyslu, potravinárskeho a nápojového priemyslu a u príslušných zariadení a strojov.

Výrobky spoločnosti SUKU sú z 30% určené na export a svoje zastúpenie má v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Dánsku, Rumunsku, Srbsku a Estónsku.