Informácie o spracovaní osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre výkon zmluvy internetovým obchodníkom alebo pre prijali opatrenia pred uzatvorením zmluvy internetovým obchodníkom. Osobní údaje jsou také zpracovávány za účelem zjištění spokojenosti zákazníků s nákupem.

1. Totožnosť a kontaktné údaje správcu

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Bola s.r.o., so sídlom Charkovská 16, 101 00 Praha 10, identifikačné číslo: 18630219, zapísaná v obchodnom registri Mestským súdom v Prahe, oddiel oddiel C, vložka 2611 (ďalej len „správca“).

1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Severní 276, 252 25 Jinočany, adresa elektronickej pošty bola@bola.sk, telefón +421 233 325 085.

1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

2. Zákonný dôvod spracovanie osobných údajov

2.1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy vo zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane jednotlivcov súvislosti so spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len " nariadenia ").

3. Účel spracovania osobných údajov

3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom či prevedenie opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy.

3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie vo zmysle čl. 22 nariadenia.

4. Doba uloženia osobných údajov

4.1. Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy, a ďalej po dobu nutnú na účely archivovanie podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5. Ďalšie príjemcovia osobných údajov

5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľskej spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodanie tovaru či realizáciu platieb na základe kúpnej zmluvy. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov tedy môže byt PPL.

5.2. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

5.3. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

6. Práva dotknutej osoby

6.1. Za podmienok stanovených v nariadenie máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

6.2. Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

6.3. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu splniť.