Elektromagnetické (solenoidové) ventily

  • elektromagneticky ventil solenoid

Elektromagnetický ventil je elektricky aktivovaný ventil, ktorý je obvykle používaný na uzatváranie prietoku vody, pary, vodných roztokov olejov alebo neutrálnych plynov. V našom sortimente ponúkame klasické dvojcestné verzie, podľa potreby je možné dodanie aj zložitejších riešení.

Podrobné informácie o elektromagnetických ventiloch TORK Najčastejšie kladené otázky

Elektromagnetické ventily slúžia pre uzatváranie prietoku vody, pary, vodných roztokov, olejov alebo neutrálnych plynov. Cieľom ich využitia sú najmä rozvody vody, vykurovacie a chladiace systémy alebo vzduchotechnika. Niektoré špeciálne typy elektromagnetických ventilov sú určené priamo pre vysokotlakové zariadenia. Pracujú tak, že bez napätia sú uzavreté alebo bez napätia otvorené. Najčastejšie sú používané klasické dvojcestné verzie elektromagnetických ventilov. Podľa potreby sa však vyrábajú aj zložitejšie riešenia. Vstup a výstup je v bežne používaných štandardných závitových prevedeniach. Pracovná teplota, tlak aj ďalšie parametre sú špecifikované vždy u jednotlivého typu výrobku.

Elektromagnetický ventil môže byť súčasne opatrený aj manuálnym ovládaním, ako tomu je napríklad pri havarijných modeloch.

Priamo ovládané elektromagnetické ventily

Sú ventily, u ktorých je hlavný kolok priamo spojená s kotvou (jadrom) elektromagnetu, tzn. elektromagnet priamo otvára priechod ventilom bez potreby tlakového rozdielu. Tieto ventily pracujú od nulových tlakových rozdielov, ale maximálny tlakový rozdiel je závislý na přítažné sile elektromagnetu (čím väčšia svetlosť ventilu, tým menší tlakový rozdiel, pri rovnakej veľkosti elektromagnetu).

Nepriamo ovládané elektromagnetické ventily

Takto označujeme ventily u ktorých nie je hlavná kuželka priamo spojená s kotvou (jadrom) elektromagnetu, tzn. elektromagnet otvára iba pomocný prepúšťací kanál (pomocné sedlo), tým sa uvoľní tlak nad hlavnou kuželkou (piestom, membránou) a priechod ventilom je otvorený pomocou minimálneho tlakového rozdielu. Tieto ventily pracujú vždy od nejakého minimálneho tlakového rozdielu. Pri poklese tlakového rozdielu pod minimálnu hranicu začne kuželka priechod ventilu obmedzovať, ale pomocné sedlo zostane otvorené aj bez potreby minimálneho tlak. rozdielu. Pre uzatvorenie elektromagnetického ventilu nie je potreba minimálny tlakový rozdiel, uzavretie zabezpečí pružina. U týchto ventilov je možné rovnakou veľkosťou elektromagnetu ovládať rôzne veľkosti ventilov, pretože pomocné sedlo ktoré ovláda elektromagnet má vždy rovnakú svetlosť.