Medziprírubové klapky

Medziprírubové uzatváracie a regulačné klapky sú známe ako motýľové klapky, a to predovšetkým kvôli tvaru konštrukcie pre upevnenie, ktoré pripomína motýlie krídla. Slúži na uzatváranie potrubia alebo na reguláciu prietoku.

Viac informácií o medziprírubových klapkách

Využitie pre medziprírubové uzatváracie klapky sa ponúka predovšetkým v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody. Ďalej v rozvodoch studenej a teplej vody pre vykurovanie či chladenie. Uzatváracie klapky ďalej nájdeme v plynárenstve, klimatizačných systémoch aj rozvodoch kvapalných a plynných médií. Pretože nie sú medziprírubové klapky prispôsobené k pozvoľna nastaviteľnej regulácii prietoku, využívame ich najmä tam, kde je potrebné pracovať s polohami otvorené / zatvorené. Ich mechanizmus možno podľa požiadaviek užívateľa vybaviť aj pre pohodlnejšie diaľkové ovládanie servopohonom, ktorý oceníme aj u horšie prístupných klapiek. Navyše servopohon (napríklad osvedčený výrobca servopohonov Belimo), môže byť prepojený so sofistikovaným systémom riadenia celého systému merania a regulácie. Podľa použitých materiálov možno medziprírubové klapky použiť napríklad pre uzatváranie prívodu vody na potrebnú teplotu, riadenie intenzity klimatizácie, pri prečerpávaní najrôznejších chemických látok atď. V tom prípade sa pri výbere riadime druhom použitého materiálu u motýľa klapky. Ten môže byť z liatiny s epoxidovým náterom v kombinácii s manžetou z EDPM (etylén-propylén gumy). Ďalším pomerne často používaným materiálom je nerezový motýľ klapky, ktorý je vhodný najmä na aplikácie s pitnou vodou.

Pri výbere vhodnej medziprírubovej klapky Vám pochopiteľne ochotne radi poradíme.