Detektory plynu

Bezpečnosť by mala byť vždy na prvom mieste, preto majú detektory plynu svoje opodstatnenie všade tam, kde by k úniku alebo dokonca hromadeniu nežiaducich plynov mohlo dochádzať. Ide predovšetkým o nebezpečenstvo výbuchu, ktorému je možné inštaláciou detektora úniku plynu predísť

Výhodou je možnosť zapojenia bezpečnostného zariadenia na uzavretie prívodu plynu, spustenie automatickej ventilácie zasiahnutých priestorov a varovanie obsluhy alebo akustický či svetelný varovný signál. Zariadenie je možné využívať ako detektor plynu pre domácnosť, opatrnosti nikdy nie je dosť! Použitím kombinovaného detektoru je chránená celá kotolňa ako pred nebezpečenstvom výbuchu, tak pred hrozbou otravy napríklad oxidom uhoľnatým. Kombinácia oxidu uhoľnatého a oxidu dusičitého sa používa v detekčných systémoch pre podzemné garáže a parkovacie domy. V ponuke pre garáže a kotolne je možné ďalej využiť detektor zemného plynu alebo detektor plynu na propán. Voľba zariadenia je vždy závislá na používaných plynoch, požiadavkách na napájanie a požadovaných výstupoch.