Zónové ventily

Zónové ventily sú určené na riadenie smeru prietoku do jednotlivých zón A-B hydraulických okruhov (najčastejšie na prepínanie vykurovacieho okruhu a akumulácie) - či už v bežných domácich (kotly, radiátory či ohrev TÚV) alebo priemyselných zariadeniach.

Viac informácií o zónových ventiloch

V dvojcestnom prevedení sa zónové ventily používajú pre rýchle prepnutie alebo uzavretie cesty medzi dvoma okruhmi, ich prostredníctvom môžeme tiež riadiť smer prietoku do jednotlivých zón vykurovacích, chladiacich alebo solárnych systémov, rozvodov vody a pod. Používajú sa aj pre okruhy s pitnou vodou a podlahové kúrenie. Ventily v dvojcestnom prevedení jednotlivé okruhy iba uzatvárajú alebo naopak otvárajú. V tele ventilu je umiestnená pružina, ktorá zaisťuje, aby v prípade výpadku prúdu došlo k prepnutiu ventila do východiskovej polohy mechanicky. Telo ventilu je vyrobené z mosadze a k montáži slúžia vonkajšie závity.

Trojcestné zónové ventily fungujú v okruhu kúrenia, rozvodu vody, chladiacom alebo solárnom systéme tak, že nahrádzajú svojou funkciou akúsi "výhybku". Umožňujú tak smerovať prietok z jedného spoločného vstupu do jedného zvoleného (z dvoch) výstupu. Závisí to od momentálneho zopnutia. Maximálne rozdielové tlaky na bezpečnú prevádzku, napájacie napätie a teplota média sú vždy špecifikované u jednotlivých typov zónových ventilov.