Merače tepla a chladu

  • Detekce plynu
  • Detekce plynu

Náklady na vykurovanie sú z roka na rok vyššie. Je teda v záujme každého majiteľa nehnuteľnosti zamerať sa na znižovanie spotreby tepla. Ostatne sledovanie energie vydanej na kúrenie v niektorých prípadoch dokonca stanovuje zákon. Na tento účel dobre poslúžia merače vykurovacích nákladov, ktoré výrazne uľahčujú celý proces zberu dát i následného vyúčtovania spotreby.

Viac informácií o meračoch vykurovacích nákladov

Energia má svoju cenu a preto je potrebné pri vykurovaní i ochladzovaní používať spoľahlivé merače tepla a chladu, ktoré snímu konkrétne údaje, a sprístupnia ich používateľovi aj prevádzkovateľovi. Tieto merania sa vykonávajú čiastkovým spôsobom, teda od kotolne či výmenníkovej stanice je sledované množstvo prevádzanej energie, aby nikde nedochádzalo k stratám alebo dokonca k nehospodárnemu využívaniu a plytvaniu. Kvalitné merače tepla fungujú dlhodobo prakticky bez údržby, nedochádza u nich k namáhaniu mechanických dielov a proces snímania je vykonávaný pomocou ultrazvuku alebo sondy. Pre každú vykurovaciu i chladiacu sústavu môžete vybrať optimálne riešenie. Parametre, ktoré pri voľbe merače rozhodujú, je pochopiteľne viac, najmä musíme brať ohľad na prietok, zodpovedajúci rozsah pracovných teplôt (či budeme merať vykurovania alebo chladenia je v tomto prípade rozhodujúce!). Ďalší z parametrov sú možnosť inštalácie, prístup na účely odpočtu (niekedy je optimálnym riešením bezdrôtový prenos údajov) a ďalšie špecifické aspekty. Z našej ponuky si ale určite vyberiete vhodný merač tepla a chladu pre vaše účely.