Frekvenčné meniče

Použitie frekvenčných meničov výrazne ovplyvnilo prevádzku prakticky všetkých strojov a zariadení využívajúcich elektromotory. Vďaka kontrolovanému riadeniu otáčok je totiž možné veľmi efektívne kontrolovať prácu elektromotorov a znížiť náklady na spotrebu elektrickej energie. Frekvenčný menič možno pripojiť k zariadeniu externe alebo do neho môže byť trvalo zabudované. Pomocou frekvenčného meniča možno ovládať rýchlosť a krútiaci moment štandardných indukčných motorov. Menič v prípade potreby rýchlosť stroja adekvátnym spôsobom zníži a tak dochádza k úsporám energie, menšiemu opotrebeniu elektromotorov a zvýšeniu efektivity výroby či prevádzky zariadenia. Frekvenčné meniče sa tak výborne uplatnia pri ovládaní a regulácii prevádzky ventilátorov, čerpadiel a ostatných zariadení, ktoré sú poháňané elektrickými motormi. Motory sú totiž pre niektoré činnosti často predimenzované a umelé znižovanie ich výkonu alebo krútiaceho momentu je vykonávané pomocou škrtiacich klapiek, prevodov, remeníc a ďalšími nepríliš efektívnymi spôsobmi, kedy časť energie zbytočne prichádza nazmar. Preto je frekvenčný menič zodpovedajúceho typu optimálnym a výhodným riešením.