Regulačné ventily na paru

V rozvodoch pary sa často uplatňujú pre nastavenie a udržanie požadovaného tlaku špeciálne regulačné ventily na paru. Regulačné ventily určené pre rozvod pary môžu byť spravidla použité aj pre vzduchové rozvody a rozvody vykurovacej vody. Prípustný maximálny tlak média a charakteristiku uzatvárania i prietoku nájdete vo špecifikácii každého jednotlivého výrobku. Regulačný ventil je na vonkajšej strane označený smerom prúdenia, čo je veľmi dôležité pre správnu inštaláciu. Zdvihové ventily na paru a pohony sú bezúdržbové, pri servisných zásahoch na regulačnom prvku musí byť vždy prívod pary odstavený alebo spoľahlivo uzavretý. Pre správnu funkčnosť a dlhodobú životnosť je dôrazne doporučované pred ventil zaradiť vhodný filter na zachytenie prípadných drobných mechanických nečistôt.