Servopohony pre zmiešavacie ventily

Pre rozvody regulácie kúrenia, vetrania a klimatizácie sa na ovládanie výborne osvedčujú servopohony pre zmiešavacie ventily. Tieto pohony umožňujú pohotové ovládanie ventilu aj na diaľku, alebo pomocou komplexného riadiaceho systému. Využitie nájdu najmä u zmiešavacích ventilov ESBE. Mnohé servopohony sú kompatibilné aj s výrobkami iných firiem, v prípade potreby vám s voľbou vhodného adaptéra radi pomôžeme. Najčastejšie je používaný trojbodový systém prepínania, ktorý sa u väčšiny zmiešavacích armatúr bežne používa. Použitie prídavného spínača je možné len u niektorých modelov, prípadne je už vstavaný. U týchto pohonov je veľmi často zachovaná aj funkcia dočasného alebo trvalého manuálneho nastavenia, spôsob vypnutia alebo krátkodobého vyradenia servopohonu a následná ručná manipuláciá sú vždy popísané v katalógovom liste výrobku alebo v inštrukciách k používaniu. Tu nájdete i dobu behu, krútiaci moment a vhodnosť prostredia podľa teploty alebo vlhkosti.

Výrobky v našej ponuke pochádzajú od osvedčených výrobcov ESBE a Belimo.