Termomanometre

Termomanometre sú zariadenia, ktoré kombinujú merače tlaku a teploty do jedného zariadenia. Hlavnou funkciou termomanometra je informovať užívateľa spotrebičov o hodnote teploty vykurovacej vody a o tlaku vo vykurovacom systéme a to na samostatných stupniciach, umiestnených v jednom prístroji.