Ultrazvukové merače tepla

Pre presné meranie spotreby tepelnej energie sa najlepšie hodí moderný ultrazvukový merač tepla a chladu, ktorý zobrazuje aktuálne údaje a je schopný z pamäti vyvolať aj potrebné údaje z uplynulého obdobia. O spotrebe tepla tak má užívateľ merača dokonalý prehľad. Ak by mal byť prístroj využívaný pre meranie chladu, je to nutné pri objednávke uviesť.

Výborne sa tieto ultrazvukové merače osvedčujú predovšetkým pre centrálne vykurovacie zariadenia, kde prebieha rozvod energie viacerým užívateľom a je potrebné mať o množstve dodanej energie dokonalý prehľad. To sa týka rozvodu medzi obytnými domami a jednotkami, administratívnymi budovami, výrobnými i skladovacími priestormi a podobne.

Prístroj nemá žiadne pohyblivé, mechanicky namáhané súčasti a preto nepodlieha opotrebeniu, životnosť batérií je zhruba okolo šesť rokov. Pri inštalácii je možné zvoliť ľubovoľnú polohu v prívodnom alebo spätnom (vratnom) potrubí, užívateľ určite ocení aj funkciu chybových hlásení a autodiagnostiku.

Špičkové ultrazvukové merače tepla a chladu vyrába firma Siemens, ktorá má v ich konštrukcii dlhoročnú tradíciu.