Regulačné ventily HONEYWELL

Na reguláciu prietoku média v systéme vykurovania alebo chladenia slúžia regulačné ventily zaručujúce správne fungovanie celej zostavy. Pre uzavretie systému sú určené uzatváracie ventily. Menšie typy ventilov môžu byť opatrené manuálnym ovládaním.

Najčastejšie sa na reguláciu ventilov využíva predovšetkým elektrický servopohon. Využíva sa trojbodové ovládanie alebo spojité ovládanie signálom 0-10V. Na regulačných kohútoch je vyznačený smer prietoku, čo je dôležité pri montáži bezpodmienečne dodržať! Pripájanie regulačných ventilov do okruhu sa vykonáva buď pomocou vonkajších závitov na tele ventilu, alebo u väčších kusov pomocou prírub a zodpovedajúceho tesnenia. Kohúty slúžia predovšetkým pre reguláciu vo vodných a vzduchotechnických okruhoch a ich charakteristika je daná profilom uzatváracieho telesa ventilu.

V našej ponuke nájdete dvojcestné aj trojcestné regulačné kohúty od osvedčených výrobcov, akými sú firmy Belimo a Siemens. Tieto ventily sú určené pre reguláciu uzavretých okruhov.