Regulačné ventily na vodu

Vo vykurovacích systémoch, zmiešavacích zariadeniach a všade tam, kde je potreba citlivo nastavovať množstvo pretekajúceho média sa používajú na tento účel regulačné ventily na vodu. V najmenšom prevedení sa jedná o manuálne otvárané, zatvárané aj nastavované regulačné a súčasne uzatváracie ventily, ovládané nastavovacím kolieskom. Tie nájdu využitie v bytových rozvodoch a rozvodoch pre jednotlivé podlažia. Montáž sa vykonáva spravidla pomocou vonkajšieho závitu na tele ventilu.

Zdvihové ventily na vodu môžu byť dvojcestné aj trojcestné. Prevedenie určené špeciálne pre rozvod a reguláciu vody alebo iných kvapalín má vždy uvedené konkrétne špecifikácie. Niektoré typy ventilov na vodu nie sú pre všetky druhy kvapalných médií vhodné. Tomu je potrebné pri výbere venovať zvýšenú pozornosť, rovnako ako výberu vhodného ovládacieho servopohonu. Charakteristika krivky uzatvárania a smer prietoku sú vždy pri ventile uvedené. Pre zmiešavacie okruhy v rodinných domoch s ekvitermickou reguláciou sú vhodné trojcestné regulačné ventily s trojbodovou reguláciou prostredníctvom servopohonu. Okrem pripojenia vonkajšími závitmi sa pre väčšie ventily používa prírubové spojenie, vyznačujúce sa vysokou tesnosťou a spoľahlivosťou.