Sledovanie hladiny

  • Hlídání hladiny
  • Hlídání hladiny

Jedným z najčastejších dôvodov poškodenia čerpadla je tzv. suchobeh. Chodom čerpadla nasucho sa rozumie stav, kedy čerpadlom neprúdi čerpaná kvapalina a je do neho nasávaný vzduch. Nedostatkom vody dôjde k náhlemu zvýšeniu vnútornej teploty, čo môže mať deštruktívne následky pre niektoré časti čerpadla.
Na ochranu čerpadla odporúčame inštaláciu hladinového snímača.

Viac informácií o strážení hladiny

V prípade zaplavenia alebo úniku kvapalín pri poškodených vodných alebo teplovodných rozvodoch, slúžia spoľahlivo sondy pre stráženie hladiny a snímače zaplavenia. Tieto zariadenia sa rozhodne vyplatia, obstarávacia cena nie je nijako vysoká v porovnaní s tým, akým škodám môže vhodne nainštalované zariadenie predísť a zabrániť. Hladinové sondy nájdu využitie najmä v kotolniach, prevádzkach výmenníkových staníc, skladiskách, dielňach a prevádzkach, kde hrozí poškodenie zariadenia alebo výrobkov unikajúcou vodou či prípadne inou kvapalinou. Pripojenie nie je nijako zložité a ani samotné sondy prakticky žiadny priestor nezaberú. Montáž na stenu sa vykonáva väčšinou pomocou klasických skrutiek.

Snímače zaplavenia sa montujú na DIN lištu a ako snímače slúžia už uvedené snímacie hladinové sondy. Elektronické relé snímača zaplavenia je ovládané zdigitalizovaným napätím 1÷10V a vstup je galvanicky oddelený. Tieto hladinové snímače aj sondy by mali byť umiestnené len do chemicky neagresívneho prostredia. Zabudnúť na inštaláciu alebo priebežnú kontrolu funkčnosti hladinových snímačov a sond by sa skutočne nemuselo vyplatiť!