Filtre plynové

V plynovom potrubí sa používajú špeciálne filtre na plyn, ktoré sú opatrené okrem nerezovej sieťky veľmi jemnou vložkou a vďaka dlhodobej trvanlivosti sa preferujú náviny z polypropylénových vlákien. Oproti tomu penové vložky ponúkajú väčšiu tesnosť a tvárnosť materiálu samotnej vložky. Voľbu plynového filtra je teda potrebné vykonať podľa množstva prechádzajúceho média i predpokladanej miery znečistenia. Podľa potreby určujeme hustotu vložky podľa priemeru najmenších častíc, ktoré sa majú zachytiť. Tento údaj sa uvádza v mikrónoch (označenie "mikrometrov"). Výmena vložky je podmienená tým, že pri zanesení nečistotami by sa množstvo prechádzajúceho média znížilo, čo by mohlo následne viesť k nesprávnemu fungovaniu používaných spotrebičov (teda k poklesu tlaku pri väčšom odbere). Plynové filtre sa dodávajú vo variantoch pre bioplyn a pre koksárenský plyn, kde hrozí prípadný obsah znečisťujúcich častíc. Pripojenie filtra do rozvodu je riešené závitom alebo prírubou v závislosti na type plynového filtra.