Magnetické filtre pre vykurovanie

Magnetické filtre pre vykurovacie a chladiace systémy je možné rozdeliť do troch skupín, podľa ich filtračnej funkcie.

Prvou skupinou sú odlučovače vzduchu, ktoré zo systémov odstraňujú nežiaduce bublinky vzduchu. Príliš veľa vzduchu v kúrení môže spôsobovať hluk a znižovať efektivitu vykurovania.

Ďalšou nepríjemnosťou môžu byť fyzické nečistoty a čiastočky magnetitu vyskytujúce sa v rúrkach vykurovacích sústav. Odlučovače nečistôt s magnetom zachytávajú tieto čiastočky a nečistoty vďaka integrovanému magnetu. Predchádzajú tak opotrebovaniu sústavy a zvyšujú výkonnosť vykurovania.

Odlučovače nečistot a vzduchu v sebe potom kĺbi funkcia oboch. Jedno zariadenie odstraňuje vzduchové bubliny aj fyzické nečistoty.

Z hľadiska účinnosti systému je vždy lepšie nainštalovať odlučovač vzduchu a odlučovač nečistôt zvlášť. V inštaláciách, kde je ťažké nainštalovať obe zariadenia samostatne, potom predstavuje kombinovaný odlučovač ideálne riešenie.

Magnetický filter pre vykurovanie zbavuje vykurovací systém nasledujúcich kontaminácií (napr. okoviny, piesok, hrdza, kovové úlomky atď.), čo zvyšuje funkčnosť systému vykurovania. Týmto zariadením je zvýšená prevencia proti opotrebeniu a nesprávnej funkcii vykurovacieho systému.