Prečerpávacie stanice

Prečerpávacia stanica sa používajú napríklad v pivničných miestnostiach a prístavbách, teda v miestach, kde nie je možné odvádzať splaškovú vodu samospádom. Hodí sa pre toalety, sprchové kúty, vane, bidety, umývadlá, ale aj kuchyne a domáce spotrebiče. V našej ponuke nájdete aj prečerpávacie stanice pre napojenie celého objektu na novo vybudovanú kanalizačnú sieť a odvod vody z kondenzačných kotolní.

Viac informácií o prečerpávacích staniciach

Aj u vás skončila doba žúmp, trativodov aj ďalších jímok? Došlo na vybudovanie kanalizácie a teraz je potrebné sa k nej pripojiť? Pokiaľ nemožno využiť samospádu a zaústenie kanalizácie je vyššie ako váš domový odpad, realizovateľným a pomerne jednoduchým riešením je inštalácia prečerpávacie stanice. Toto zariadenie pochopiteľne nepracuje len s fekáliami, je schopné samozrejme zvládnuť aj prečerpávanie všetkých ďalších odpadových kvapalín (z umývadla, sprchy, práčky, bidetu pod.) A premiestniť ich do požadovanej výšky. Jedná sa o posilňovaciu stanicu, ktorú ponúkame v kompaktnom prevedení. To znamená, že v nej je zabudovaný integrovaný tlakový spínač, rezacie zariadenie, čo zaisťuje konštantný prietok odpadu do kanalizácie.

Prečerpávacia stanica je v primeranej a zodpovedajúcej veľkosti vhodná pre jednotlivé byty, rodinné domy aj komerčné budovy. Jedná sa o jednoduché, funkčné a zároveň cenovo prijateľné riešenie. Stavebné práce, ktoré by vyriešili problém nevhodnej výšky zaústenia kanalizácie, občas nie sú dosť dobre možné a boli by aj finančne dosť nákladné.

V kategórii nájdete aj prečerpávacie jednotky vhodné pre čerpanie kondenzátu z kotlov.