Radiátorové ventily

Radiátorové ventily v spojení s termostatickými hlavicami sa používajú pre základnú reguláciu teploty v miestnostiach, ktoré sú vykurované prostredníctvom radiátorových telies. Tento spôsob zaistenia požadovanej teploty v miestnosti je dnes najbežnejšie používaným riešením, prinášajúcim značné úspory energie, čo sa následne priaznivo odráža v cene za vykurovanie. Montáž radiátorových hlavíc je ľahká a ventily sú k nej prispôsobené. O správnu funkčnosť sa stará tepelný senzor vo vnútri hlavice. Moderné spôsoby regulácie teploty ale ponúkajú aj ďalšie varianty, napríklad umiestnenie tepelného senzora mimo teleso kúrenia alebo priamo na mieste, z ktorého chceme pri regulovaní teploty v miestnosti vychádzať.

Voľba vhodných radiátorových ventilov a termostatických hlavíc nie je len záležitosťou novostavieb a mala by byť aj súčasťou rekonštrukcie a inovácie starších bytov. Vložené investície sa na ekonomickom a efektívnom vykurovaní v krátkej dobe určite vrátia.