Systémové oddeľovače

Úlohou systémového oddeľovača je zamedzovať spätnému nasávaniu alebo spätnému toku úžitkovej či znečistenej vody do verejnej siete pitnej vody. Prevažne sa používa na plnenie vykurovacích zariadení bez inhibítorov a umožňuje pevné pripojenie vykurovacieho plniaceho zariadenia k zariadeniu rozvodu pitnej vody. Potrubné oddeľovače nájdu využitie v rodinných domoch, na záhradách, v komerčných a verejných budovách aj v priemysle.

Systémové oddeľovače sú tzv. bezpečnostné armatúry. To znamená, že ich účelom je zaistenie nezávadnosti a bezpečnosti zdrojov pitnej vody podľa aktuálne platných hygienických noriem. Potrubné oddeľovače konkrétne zamedzujú spätnému nasávaniu úžitkovej vody do rozvodov pitnej vody. Inštalujú sa medzi verejný vodovodný rad a vnútorné rozvody, čím bránia kontaktu vody v týchto rozvodoch a zamedzujú kontaminácii.

Potrubné oddeľovače sú vybavené spätnými klapkami na vstupe aj výstupe. Pri správnom smere prúdenia vody sú klapky otvorené. Keď sa nevykonáva odber vody, sú jednosmerné ventily na vstupe a výstupe uzavreté. Pri spätnom nasatí tlak na strane vstupu klesá a klapky sa uzavrú, čím zabráni spätnému toku vody. Výpustný ventil sa potom otvorí, keď diferenčný tlak medzi komorou predného a stredného tlaku poklesne na 0,14 bar. 

V našej ponuke nájdete malé potrubné oddeľovače do domácnosti aj zložité zariadenia na použitie v priemysle s vysokým rizikom kontaminácie pitnej vody spätným nasávaním. Všetky produkty v našom e-shope spĺňajú najvyššie bezpečnostné nároky podľa platných noriem.