Obehové čerpadlá

Zobraziť filtre

Cenové rozpätie

€ 100 - € 7000

Napájanie

Ochrana proti magnetickým časticiam

Obehové čerpadlá sú elektronické zariadenia, zaisťujúce cirkuláciu kvapaliny vo vykurovacích systémoch. V určitých aplikáciách môžu obehové čerpadlá slúžiť aj pre podporu cirkulácie teplej vody, ale aj chladiacej kvapaliny v klimatizačných systémoch. Obehové čerpadlá sa využívajú aj do sústav solárneho alebo geotermálneho vykurovania.

Viac informácií o obehových čerpadlách

Obehové čerpadlá slúžia primárne vo vykurovacích systémoch (jednorúrových alebo dvojrúrkových). Vhodný typ je treba zvoliť podľa objemu vykurovacieho systému a požiadavky na množstvo prečerpávanej vody. Vhodnou kombináciou zvoleného systému rozvodu tepelného média a správneho obehového čerpadla dosiahneme dokonalej funkčnosti a súčasne vysokej účinnosti.

Veľkou prednosťou moderných obehových čerpadiel je ich vysoká účinnosť a nízka spotreba energie. Tá je daná tým, že nami ponúkané obehové čerpadlá zodpovedajú jednej z najvyšších energetických tried. Pri ich prevádzke dochádza ku skutočne významnej úspore elektrickej energie. V niektorých prípadoch sa môže jednať až o 90 % celkového objemu elektrickej energie! Všetky ponúkané čerpadlá vyhovujú energetickej smernici EuP, ktorá je v platnosti od 1.1.2013. V tom sa odráža vyššia cena nových typov elektronických obehových čerpadiel, ktoré však vďaka nízkym prevádzkovým nákladom a nízkej poruchovosti predstavujú investíciu s krátkodobou návratnosťou. Navyše kvalitné obehové čerpadlo vás nenechá na holičkách v tú najmenej vhodnú chvíľu a aj prípadná výmena je veľmi jednoduchá a rýchla.

Nízka hlučnosť a minimálne rozmery sú spolu s jednoduchým a súčasne precíznym konštrukčným riešením ďalšími nespornými výhodami a prednosťami týchto čerpadiel. Moderné elektronické obehové čerpadlá spĺňajú všetky požiadavky, ktoré sú na ne kladené. Jedná sa o investíciu, ktorá sa rozhodne vyplatí.

V našej ponuke nájdete obehové čerpadlá od popredných výrobcov GRUNDFOS a WILO