Protimrazová ochrana BELIMO

Snímače a termostaty sú princípom protimrazovej ochrany, ktorá nájde využitie v mnohých prevádzkach, kde je potrebné nízku teplotu starostlivo monitorovať. To sú napríklad výmenníky ventilácie, klimatizačné jednotky, vzduchotechnické kanály a ďalšie zariadenia, kde by námraza alebo čiastočné či dokonca úplné zamrznutie mohlo vážne ohroziť prevádzku.

Protimrazové termostaty merajú presne, majú len malú diferenciu a dobrú opakovateľnosť. Budú platné pre včasné zastavenie vetrákov klimatizácia, dajú signál k uzatváraniu vonkajších klapiek, v spolupráci s riadiacim systémom vydajú povel na vykurovanie, včas vypnú chladiče aj zvlhčovače a môžu podľa nastavenia spustiť akustický alebo svetelný alarm. V prípade potreby je možné bez problému resetovať stlačením zabudovaného tlačidla. Protimrazové termostaty sú opatrené ľahko prístupnými ovládacími a nastavovacími prvkami, aktuálny obraz o situácii nám dá prehľadný displej (u niektorých typov). Je možné pri použití viac snímačov na vzdialených miestach prepojiť ich do ústrednej zobrazovacej a ovládacej jednotky.

Medzi výrobkami v ponuke sú osvedčené protimrazové termostaty od firmy Siemens, Alco a Belimo.