Regulátory teploty kapilárové

Ak sú prístroje spojené so senzorom teploty veľmi slabou trubičkou, jedná sa o takzvané kapilárové regulátory teploty, ktoré slúžia na signalizáciu a súčasne k regulácii teplôt sledovaného média. Pripojené sú tak, že samotný prístroj nie je umiestnený na potrubí, ale vďaka značnej dĺžke pružnej a ohybnej kapiláry, môže byť panel umiestnený tak, aby bol dobre prístupný. Snímače sa zavádzajú do snímacích mosadzných alebo nerezových nádrží, niekedy sú uchytené v gumenej priechodke v stene potrubia. Dĺžka kapiláry i pracovný rozsah regulátora sa môžu u rôznych typov výrazne odlišovať, na to je potrebné dbať už pri plánovaní inštalácie a nákupu zariadení. Kapilárové regulátory možno pochopiteľne pridať aj dodatočne, montáž nie je nijak náročná. Podľa určenia a využívania sa dá zvoliť regulátor pre nízke teploty (už od 0 stupňov, pre chladiace systémy aj so zápornými hodnotami) alebo naopak pre prácu s médiami o najvyšších teplotách.

V ponuke nájdete kapilárové regulátory teploty ZPA EKOREG.