Regulátory teploty priestorové

Kde využijeme priestorové regulátory teploty? Všade v miestach, kde potrebujeme mať pod kontrolou teplotu priestoru a súčasne ju ovládať spôsobom, akým krivku teplôt nastavíme. Jedná sa teda o vykurovanie aj chladenie podľa momentálnej potreby. Mnohé priestorové regulátory teploty majú programovateľný celý režim sledovania a upravovanie teploty. Teplotný rozsah, v ktorom môže regulátor pracovať, je vždy špecifikovaný v návode na montáž aj v popise výrobku v našej ponuke. Môže sa jednať o rozsah bežných izbových teplôt i o priestorové regulátory pre vysoké teploty, prístroje, ktorých stupnica začína hlboko pod bodom mrazu. Vždy je potrebné vybrať vhodný typ priestorového regulátora podľa prostredia a podmienok, v ktorých bude zariadenie prevádzkované. Využijeme ich tak na sledovanie a udržiavanie nastavenej teploty v bytových priestoroch, chladiacich halách aj v prostredí, kde sa teploty pohybujú vo vysokých hodnotách. Priestorový regulátor možno napojiť na nezávislý riadiaci systém aj na svetelnú a akustickú signalizáciu, upozorňujúcu na každú výraznejšiu zmenu teploty.