Servopohony pre guľové kohúty

Celkom jednoducho možno guľové kohúty upraviť z manuálneho ovládania na elektricky riadené. Týka sa to dvojcestných aj trojcestných guľových kohútov, ktoré premeníme inštaláciou serva na plne motorizované armatúry. Tie potom možno zapojiť do celého komplexného systému a odpadá ručné prestavovanie hodnôt tak, aby bol zaistený požadovaný prietok média. V kombinácii s riadiacim systémom (reguláciou) pracuje následne celý vykurovací alebo vetrací či klimatizačný okruh oveľa efektívnejšie a ekonomicky.

Základné delenie servopohonov je ako dvojbodové (on / off) alebo trojbodové (regulačné funkcie). Montáž servopohonu na guľový kohút možno vykonať pomocou jednej skrutky (Belimo kohúty) alebo pomocou pripraveného adaptéra (Giacomini R250D). Pracovný rozsah nastavíte podľa potreby mechanickými dorazmi. Po ich dosiahnutí sa automaticky preruší prívod elektrického prúdu, nedôjde teda v žiadnom prípade k poškodeniu jednotky servopohonu. Pohon je ďalej istený proti preťaženiu.