Zónové ventily

Zónové ventily sú určené k riadeniu smeru prietoku do jednotlivých zón A-B hydraulických okruhov (najčastejšie na prepínanie vykurovacieho okruhu a akumulácie) – či už v bežných domácich (kotly, radiátory či ohrev TÚV) alebo priemyselných zariadeniach.

Pamätajte, že u zónových ventilov je v drvivej väčšine vždy pripojený ovládací servopohon. Smer prúdenia je spravidla signalizovaný mechanickým indikátorom. Zónové ventily sa najčastejšie vyrábajú z mosadze.

Základné delenie zónových ventilov je podľa druhu armatúry na dvoj- a trojcestné. Dvojcestné zónové ventily sa používajú na prepnutie či uzavretie cesty medzi dvoma okruhmi. Guľový uzáver je teda v tomto prípade pri pripojenom napájaní v polohe OTVORENÉ a pri odpojení napájania v polohe ZATVORENÉ.

V tele dvojcestného zónového ventilu sa nachádza pružina, ktorá zaistí v prípade výpadku napájania prepnutie do východzej polohy mechanicky.

Trojcestné zónové ventily sa niekedy označujú ako "hydraulické výhybky". Ide o to, že z jedného spoločného vstupu smerujú prietok do jedného z ďalších dvoch výstupov. Závisí to od toho, či sú zapnuté alebo vypnuté.

Kde sa používajú? Môžu to byť napríklad akumulačné nádrže na ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV). Pomocou zónových ventilov si v tomto prípade môžete pohodlne prepnúť teplú vodu z kotla prúdiacej do radiátorov, kde ste dosiahli požadovanej teploty, do akumulačnej nádoby pre TUV. Takéto riešenie umožňuje efektívnym spôsobom rozdeliť prevádzkové náklady spotrebiteľa. Akumulácia tepla prispieva tiež k znižovaniu energetickej náročnosti budov.

U trojcestných zónových ventilov existuje možnosť manuálneho otvorenia, kedy guľový uzáver prepúšťa 50 % do zóny A a 50 % do zóny B, čo je veľmi dôležitý bezpečnostný prvok napríklad proti prehriatiu kotla.

Pokračujte na ponuku zónových ventilov v e-shope