Detektory oxidu uhličitého CO2

Oxid uhličitý sa prirodzene nachádza v ovzduší. Jeho zvýšená koncentrácia je ale pre človeka nebezpečná, tento toxický plyn totiž vyvoláva nevoľnosti a únavu, v extrémnych prípadoch aj bezvedomie a smrť v dôsledku nedostatku kyslíka. Nebezpečnú koncentráciu CO2 pritom nemožno odhaliť inak ako pomocou detektorov. Snímače CO2 nájdu využitie najmä vo verejných budovách, kanceláriách, skleníkochpodzemných garážach, pivovaroch či vinných pivniciach, kde je zvýšené riziko kumulácie oxidu uhličitého.  

Oxid uhličitý je produktom mnohých biochemických procesov vrátane dýchania, a preto sa nachádza všade okolo nás a obvykle nie je nebezpečný. Pri špecifických podmienkach a v uzavretých priestoroch môže ale tento plyn dosiahnuť nebezpečnú koncentráciu – limit vo vnútri budov je v SR stanovený na 1500 ppm. CO2 je pritom plyn úplne bez farby, chuti a zápachu – bezpečne ho možno teda odhaliť iba pomocou senzora CO2.

Detektory oxidu uhličitého (CO2) značky EVIKON z našej ponuky sa vyznačujú robustnou konštrukciou, ktorá bez problémov obstojí aj v náročných podmienkach. Sú odolné voči mechanickému poškodeniu, extrémnym teplotám aj vlhku. Snímače CO2 sú veľmi stabilné a spoľahlivé.

Detektory oxidu uhličitého môžete prepojiť so zvukovými a svetelnými výstražnými zariadeniami aj odvetrávaním, čím ešte zvýšite bezpečnosť v priestore. V prípade dvojstupňovej signalizácie je možné nastaviť dve rôzne úrovne koncentrácie CO2, pričom na každú úroveň vás upozorní iný alarm. Niektoré modely navyše disponujú praktickým displejom, na ktorom uvidíte aktuálne namerané hodnoty koncentrácie CO2.