Domové filtre na studenú vodu

Filtre na studenú vodu zachytávajú mechanické nečistoty pri pretekaní vody telom filtra. Filter studenej vody zaisťuje nepretržitú dodávku filtrovanej vody. Jemný filter redukuje množstvo cudzích častíc vo vode, akými sú napr. úlomky hrdze alebo zrnká piesku. Nečistoty usadené na dne filtračnej nádoby je potom možné ľahko odstrániť. Vodný filter na studenú vodu sa najčastejšie skladá z puzdra a filtračnej vložky, ktorá nemusí byť vždy súčasťou balenia.

Mechanické filtre na pitnú vodu predstavujú jednoduchý spôsob filtrácie studenej vody, ktorá účinne zbaví vodu nečistôt. Nečistoty majú vplyv na kvalitu vody a tým aj na naše zdravie. Môžu mať vplyv aj na stav vodovodného potrubia, prípadne môžu zničiť drahé zariadenia a ventily. Nežiaduce mechanické nečistoty z vody spoľahlivo odstránime pomocou vhodného vodného filtra na studenú vodu.

Úprava vody pomocou mechanického filtra je jeden z najdôležitejších krokov filtrácie vody. Zanesenie mechanickými nečistotami hrozí hlavne v prípade, že je voda čerpaná zo studne.

Viac informácií o vodných filtroch

Pri domových filtroch na studenú vodu je čistenie riešené spätným preplachom. Odpadá tak nutnosť výmeny vložky a len raz za čas vypustíte vodu so zachytenými nečistotami kohútikom v dolnej časti vodného filtra. Niektoré domové filtre na studenú vodu je možné rozšíriť o automatickú jednotku spätného preplachu, ktorá vykoná čistenie filtra vo vopred nastavenom intervale za vás.

Domový filter na studenú vodu je možné jednoducho doplniť obmedzovačom tlaku. Filter na studenú vodu je vhodný na prívodné potrubie každého rodinného domu alebo bytu.