Domové filtre na teplú vodu

Filtre na teplú vodu zachytávajú mechanické nečistoty pri pretekaní vody telom filtra. Filter teplej vody zaisťuje nepretržitú dodávku filtrovanej vody. Jemný filter redukuje množstvo cudzích častíc vo vode, akými sú napr. úlomky hrdze alebo zrnká piesku. Nečistoty usadené na dne filtračnej nádoby je potom možné ľahko odstrániť. Vodný filter na teplú vodu sa najčastejšie skladá z puzdra a filtračnej vložky, ktorá nemusí byť vždy súčasťou balenia.

Mechanické filtre na teplú vodu predstavujú jednoduchý spôsob filtrácie, ktorá účinne zbaví vodu nečistôt. Na filtráciu teplej vody je však potrebný špeciálny vodný filter, ktorý odolá aj vyšším teplotám. Vodné filtre na teplú vodu majú ochrannú nádrž a tesniace prvky vyrobené z odolných materiálov, vďaka čomu zvládnu aj filtráciu teplej vody.

Úprava vody pomocou mechanického filtra je jeden z najdôležitejších krokov filtrácie vody. Zanesenie mechanickými nečistotami hrozí hlavne v prípade, že je voda čerpaná zo studne.

Viac informácií o vodných filtroch

Pri domových filtroch na teplú vodu je čistenie riešené spätným preplachom. Odpadá tak nutnosť výmeny vložky a len raz za čas vypustíte vodu so zachytenými nečistotami kohútikom v dolnej časti vodného filtra. Niektoré domové filtre na teplú vodu je možné rozšíriť o automatickú jednotku spätného preplachu, ktorá vykoná čistenie filtra vo vopred nastavenom intervale za vás.

Domový filter na teplú vodu je možné navyše jednoducho doplniť obmedzovačom tlaku. Filter na teplú vodu je vhodný na prívodné potrubie každého rodinného domu alebo bytu.