Magnetické filtre

Magnetické filtre pre vykurovacie a chladiace systémy je možné rozdeliť do troch skupín, podľa ich filtračnej funkcie.

Prvou skupinou sú odlučovače vzduchu, ktoré zo systémov odstraňujú nežiaduce bublinky vzduchu. Príliš veľa vzduchu v kúrení môže spôsobovať hluk a znižovať efektivitu vykurovania.

Ďalšou nepríjemnosťou môžu byť fyzické nečistoty a čiastočky magnetitu vyskytujúce sa v rúrkach vykurovacích sústav. Odlučovače nečistôt s magnetom zachytávajú tieto čiastočky a nečistoty vďaka integrovanému magnetu. Predchádzajú tak opotrebovaniu sústavy a zvyšujú výkonnosť vykurovania.

Odlučovače nečistôt a vzduchu v sebe potom kĺbia funkcie oboch. Jedno zariadenie odstraňuje ako vzduchové bubliny tak aj fyzické nečistoty.

Z hľadiska účinnosti systému je vždy lepšie nainštalovať odlučovač vzduchu a odlučovač nečistôt zvlášť. V inštaláciách, kde je ťažké nainštalovať obe zariadenia samostatne, potom predstavuje kombinovaný odlučovač ideálne riešenie.