Kalibrační plyny

Kalibračné plyny dodávané v tlakových fľašiach slúžia na kalibráciu detektorov úniku nebezpečných látok do ovzdušia. Zo zákona je nutné pravidelne detektory rekalibrovať. Veľkým pomocníkom v tejto oblasti sú práve tlakové fľaše s plynnými zmesami, ktoré poskytujú vysokú mobilitu a sú nenáročné na obsluhu.