Prírubové filtre na vodu

Prírubové filtre na vodu slúžia na čistenie neagresívnych kvapalín privádzaných do potrubia či armatúr. Prírubový filter je určený na priemyselné použitie a slúži predovšetkým na zachytávanie hrubších nečistôt. Prírubový filter obsahuje nerezovú filtračnú vložku, ktorá sa čistí pri nulovom tlaku po odskrutkovaní spodného viečka podľa návodu na používanie.

Prírubové potrubné filtre sú vhodné na použitie vo vykurovacích a chladiacich sústavách, sústavách centralizovaného zásobovania teplom a priemyselnej aplikácie. Pomocou tohto typu mechanických filtrov však nemožno zachytiť rozpustené látky. Na ich prípadné odstránenie je možné použiť prírubový filter s náplňou aktívneho uhlia.

Viac informácií o vodných filtroch