Snímače plynov do priemyslu

Bezpečnosť prevádzky by mala byť vždy na prvom mieste, preto majú detektory plynu svoje opodstatnenie všade tam, kde by k úniku alebo dokonca hromadeniu nežiaducich plynov mohlo dochádzať. Ide predovšetkým o nebezpečenstvo výbuchu, ktorému je možné inštaláciou detektora úniku plynu predísť. Výhodou je možnosť zapojenia bezpečnostného zariadenia na uzavretie prívodu plynu, spustenie automatickej ventilácie zasiahnutých priestorov a varovanie obsluhy alebo akustický či svetelný varovný signál.

Stacionárne detektory sú vhodné na priemyselné aj domáce využitie. Bežné aplikácie sú garáže, kotolne, chladiarne, reštaurácie, atď. Montáž je možná na stenu, do vzduchotehnického