Termostatické ventily s nastaviteľným rozsahom

Termostatické ventily s nastaviteľnou teplotou sa používajú v rozvodoch teplej úžitkovej vody. Tento typ ventilu umožňuje v danom rozsahu nastaviť výstupnú teplotu zmiešavanej vody. Hlavnou výhodou je možnosť zmeny výstupnej teploty pomocou otočenia ovládacieho kolieska. Tento princíp je možné využiť napríklad ako ochrana pred obarením.

Termostatické zmiešavacie ventily EBSE radu VTA370 a 570 vďaka vyššiemu prietoku oproti bežnej rade VTA sú ideálne taktiež pre systémy podlahového vykurovania.

Viac informácií o termostatických ventiloch