Guľové kohúty SIEMENS

Guľové kohúty slúžia na uzatváranie a reguláciu prietoku kvapalín či vzduchu a nekorozívnych plynov. Patria teda medzi dôležitú súčasť vykurovacích sústav alebo chladiacich systémov. Ide o armatúru, kde sa uzatvára prietok pomocou uzáveru v tvare pologule. Nespornou výhodou guľových uzáverov je ich tesnosť.

Viac informácií o guľových kohútoch

Pre uzatváranie prietoku kvapalín slúžia guľové kohúty. Používané v dvojcestnom aj trojcestnom prevedení. Uzatváranie, pootvorenie alebo úplné otvorenie sa vykonáva podľa variantu kohúta buď manuálne ručnou páčkou, alebo k tejto činnosti slúži servopohon. Ten býva ovládaný elektricky, takže toto riešenie umožňuje aj ovládanie kohútov na diaľku. Pre ovládanie guľového kohúta s pohonom sa jedná o kohút zhodného typu ako manuálne ovládaný, ale namiesto ručnej páčky je však osadený vhodným adaptérom (najčastejšie pre servopohony Belimo). Montáž je povolená hriadeľom nahor alebo aj situovanie kohúta v polohe na boku, montáž s hriadeľom smerom nadol povolená nie je.

Guľové kohúty s pohonom sa používajú na pitnú, úžitkovú aj vykurovaciu vodu, benzín, naftu, olej, gylkol, kerozín, vzduch, paru a ďalšie kvapalné aj plynné médiá.

Pre bezporuchovú a dlhodobú prevádzku je doporučené pred regulačné guľové kohúty predradiť vždy filter na zachytenie prípadných nečistôt, ktoré by uzatvárací mechanizmus kohúta mohli poškodiť. Špecifikácia pracovných teplôt, závitov a ďalšie detaily sú vždy uvedené u konkrétneho typu guľového kohúta.

V ponuke máme zaradené guľové kohúty Giacomini s adaptérmi pre pohon a guľové kohúty Belimo.