Guľové kohúty

Guľové kohúty slúžia na uzatváranie a reguláciu prietoku kvapalín či vzduchu a nekorozívnych plynov. Patria teda medzi dôležitú súčasť vykurovacích sústav alebo chladiacich systémov. Jedná se o armatúru, kde sa uzatvára prietok pomocou uzáveru v tvare polgule. Nespornou výhodou guľových uzáverov je ich tesnosť.

Delia sa podľa druhu armatúry – na dvojcestné a trojcestné. Ďalšie delenie je na uzatváracie a regulačné, kedy uzatváracie sú spravidla plnoprietokové a regulačné majú špeciálnu vložku pre linearizovaný priebehu uzatvárania.

Ako už názov napovedá, uzatváracie kohúty slúžia k uzatváraniu prietoku kvapaliny. Spravidla sa jedná o dvojcestné ventily. U týchto ventilov netreba linearizovať priebeh uzatvárania, pretože je žiaduce, aby sa prietok uzavrel čo najrýchlejšie. U trojcestných plnoprietokových guľových kohútov sa navyše rozlišujú kategórie zmiešavacie a rozdeľovacie, pričom rozdiel je tu v smere prúdenia zvoleného média.

Regulačné guľové kohúty sú vybavené linearizačných vložkou. Tá je dôležitá pre plynulú reguláciu prietoku tak, aby percento natočenia ovládacieho pohonu zodpovedalo percente otvorenia ventilu, respektíve percentuálnej veľkosti prietoku kvapaliny. Guľové ventily môžu byť vyrobené z mosadze, nerezovej ocele alebo z plastu.

Okrem výberu materiálu je v neposlednom rade pri kúpe guľových kohútov potrebné zvoliť ovládanie - spravidla sa vykonáva manuálne ručnou páčkou, alebo k tomu slúži servopohon či pneupohon.

BOLA má v katalógu široký výber jednotlivých variantov guľových kohútov. U konkrétnych výrobkov nájdete špecifikáciu pracovných teplôt, závitov, prietokového súčiniteľa a ďalšie detaily, ktoré sa budú hodiť pri nakupovaní.

Guľové kohúty s adaptérom pre pohon

Guľový kohút s pohonom je rovnaký typ ako v prípade ručného ovládania, ale je osadený vhodným adaptérom. Výrobca Belimo má kohúty prispôsobené svojim servopohonom radu LR, NR a SR. Guľové kohúty Giacomini bývajú v základnom prevedení s páčkou, ale BOLA ponúka špeciálne adaptéry pre motorizované pohony Belimo radu LM, NM a SM.

Za najuniverzálnejšie guľové ventily možno považovať ventily s ISO prírubou od spoločnosti TORK radu KV903 (eventuálne trojcestné KV904), pretože sú osadené štandardizovaným štvorhranom a ISO prírubou podľa normy ISO5211. Toto normalizované osadenie sa dá ľahko motorizovať alebo kombinovať s pneumatizáciou.

Guľové kohúty s adaptérom pre pohon sa môžu použiť na pitnú, úžitkovú i vykurovaciu vodu, benzín, naftu, olej, glykol, kerozín, vzduch, paru a ďalšie kvapalné aj plynné médiá. Majú teda hojné zastúpenie v strojárenskom, vodárenskom aj chemickom priemysle. Najčastejšou oblasťou použitia sú systémy vykurovania a rozvody vody. Pozor však pri inštalácii - nie je totiž prípustné, aby bol guľový kohút zavesený, tzn. bol osadený servopohonom nadol.

Guľové kohúty s vypúšťaním

Guľové kohúty s vypúšťaním majú na rozdiel od klasických "gúľ" v závitovom alebo prírubovom prevedení na strane ventilu ďalší vypúšťací ventil. Vypúšťacie guľové kohúty teda slúžia rovnako ako bežný guľový kohút k uzatváraniu potrubia, avšak spomínaná postranná vypúšťacia skrutka umožňuje vypustiť okruh.

Užívatelia túto funkciu často využívajú napríklad, keď potrebujú vypustiť záhradný vodovod pred zimou. Bola.sk navyše má v ponuke servopohony Belimo, prostredníctvom ktorých je možné aj guľové kohúty s vypúšťaním motorizovať.

Regulačné guľové kohúty

Regulačné guľové kohúty vedia vďaka regulačnej špeciálnej tvarovanej vložke vnútri ventilu upraviť - teda redukovať - prietok a zaistiť rovnopercentnú charakteristiku prietoku.

Regulačné guľové kohúty sú vybavené linearizačnou vložkou. Tá je dôležitá pre plynulú reguláciu prietoku tak, aby percento natočenia ovládacieho pohonu zodpovedalo percente otvorenia ventilu, respektíve percentuálnej veľkosti prietoku kvapaliny.

Pre bezproblémovú prevádzku a dlhú životnosť výrobku sa odporúča pred regulačné guľové kohúty predradiť vždy filter k zachyteniu prípadných nečistôt, ktoré by uzatvárací mechanizmus kohúta mohli poškodiť.

Regulačné guľové kohúty sa inštalujú na potrubie v smere šípky toku pracovného média a ovládanie pomocou páky s prehľadnou stupnicou umožňuje pohodlné a presné riadenie prietoku.

Prepínacie guľové kohúty

Prepínacie guľové kohúty bývajú dvojcestné či trojcestné, niektorí výrobcovia ponúkajú dokonca šesťcestné ventily. Prepínací guľové kohúty sa používajú pre otvorené a uzavreté systémy teplej a studenej vody.

Prepínacie guľové kohúty sú ovládané otočným pohonom, ktorý je riadený signálom otvorené / zatvorené. Otvorenie kohúta prebieha proti smeru chodu hodinových ručičiek, uzatvorenie v smere hodinových ručičiek.

Guľové kohúty s ručným ovládaním

Guľové kohúty s ručnou páčkou sú vhodné ako uzatváracia armatúra v bežných aplikáciách vykurovania a chladenia. Tieto guľové kohúty možno použiť na pitnú, vykurovaciu i úžitkovú vodu aj celý rad ďalších neagresívnych médií. Väčšina ich je bezúdržbová. Ventily Giacomini radu R250 a Belimo EXT-R majú certifikáciu na pitnú vodu.

Pokračujte na ponuku guľových kohútov v e-shope