Regulátory teploty SIEMENS

Vďaka inštalácii regulátora teploty môžeme spoľahlivo a aktuálne sledovať teplotu na požadovaných miestach, teplotu prepravovaných vykurovacích alebo chladiacich médií, ovládať činnosť kúrenia alebo klimatizácie a riadiť tepelné podmienky v obytných, výrobných alebo skladovacích priestoroch. Pri prepojení so systémom vykurovania a klimatizácie dosiahneme úspornej a perfektne fungujúcej efektívnej prevádzky. Regulátorom teploty môžeme ovládať aj ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV), výmenníky s uzavretým okruhom.

V kombinácii s použitím servopohonu pre ovládanie ventilov a kohútov systému, bude regulácia teploty v celom komplexe riadená z jedného alebo viacerých ovládacích miest. Regulátory teploty odvedú dobrú prácu aj pri prevencii námrazy, sledovanie minimálnych a maximálnych prevádzkových teplôt a prípadnom spustení výstražného signálu. Výhodou je režim "test", ktorý väčšina výrobku obsahuje a ktorý výrazne uľahčí uvedenie systému do prevádzky. Prepínanie požadovaných hodnôt možno vykonávať aj pomocou externého kontaktu. Prevádzkovať kvalitne a spoľahlivo moderný vykurovací alebo chladiaci a klimatizačný systém bez regulátorov teploty je dnes prakticky nemožné.