Elektromagnetické ventily

Elektromagnetický ventil je elektricky aktivovaný ventil, ktorý je zvyčajne používaný pre uzatváranie prietoku vody, pary, vodných roztokov olejov alebo neutrálnych plynov. V našom sortimente ponúkame klasické dvojcestné verzie, podľa potreby je možné dodanie aj zložitejších riešení. Hlavným použitým výrobným materiálom je mosadz a nerezová oceľ, ktoré zaisťujú dlhú životnosť výrobku. Vstup a výstup sú v bežne používaných štandardných závitových prevedeniach. Ventily je možné použiť v širokom rozmedzí pracovných teplôt, ktoré sú vždy špecifikované u konkrétneho ventilu.

Elektromagnetické ventily plnia následujúcí funkcie:

1. Bez prúdu uzavretý (NC)

Ventily sú pod napätím otvorené, bez napätia uzavreté.

2. Bez prúdu otvorený (NO)

Ventily sú bez napätia otvorené, s napätím uzavreté.

Pri výbere elektromagnetického ventilu je hlavné určiť, či tlak kvapaliny zodpovedá prevádzkovému tlaku ventilu. Zlé určenie prevádzkového či diferenčného tlaku môže viesť k nefunkčnosti alebo defektom ventilu.

Podľa vstupného diferenčného tlaku sa určuje, či ventil bude priamo alebo nepriamo ovládaný.

Priamo ovládané elektromagnetické ventily

Cievka otvára membránu ventilu, čím ho uvádza do činnosti a dvíha teleso i sedlo ventilu, bez spoľahu na vonkajší tlak.

Nepriamo ovládané elektromagnetické ventily

Taký ventil potrebuje pre svoje správne fungovanie vstupný diferenčný tlak min. 0,5 bar a to ako pri type NC tak NO.

Elektromagnetické ventily najčastejšie dodávame ako komplet, teda ventil s cievkou. Cievky možno meniť, ponúkame ich pre napätie: 230 V, 110 VAC, 24 VDC, 24 VAC, 12 VDC a 12 VAC.

Z nášho sortimentu odporúčame elektromagnetické ventily od spoločností TORK a Danfoss.

Podrobné informácie o elektromagnetických ventiloch TORK a návod ako správne vybrať vhodný typ nájdete tu. Podrobné informácie k elektromagnetickým ventilom Danfoss nájdete tu.

Pre prípad, že máte na svojom ventile poruchu alebo nefunguje správne, sme vytvorili prehľad najčastejších problémov a ich možná náprava.

Široká ponuka elektromagnetických ventilov v e-shope