Ako vybrať domáci filter na vodu

Pitná voda je pre človeka životne dôležitá, napriek tomu jej kvalite len málokto venuje dostatočnú pozornosť. Filtráciu vody ľudia často riešia až vo chvíli, keď je voda z kohútika viditeľne zakalená, prípadne sa upchávajú batérie. Mechanické nečistoty ale zďaleka nie sú jediným zdrojom znečistenia vody. Ako jednoducho zvýšiť kvalitu pitnej vody a aký spôsob filtrácie vody je vhodný pre rodinný dom?

Voda z verejného vodovodu, zo studne a z vrtu: ktorá je najkvalitnejšia?

Či už doma používate vodu z verejnej vodovodnej siete alebo z vlastnej studne, nikdy nebude úplne čistá. Ako sa líši kvalita jednotlivých zdrojov a druhov vody?

Kohútiková pitná voda z obecného vodovodu síce podlieha prísnym kontrolám, ale zároveň obsahuje rôzne chemikálie. Najčastejšie ide o chlór, ktorým sa odstraňujú nežiaduce mikroorganizmy, akými sú vírusy a baktérie. Vo vode z vodovodu sú navyše prítomné stopy znečistenia, ktoré nedokáže čistička odpadových vôd dostatočne dobre odstrániť. Ide najmä o zvyšky liečiv, ktoré pochádzajú z domácich odpadových vôd, a dusičnany z priemyslu a poľnohospodárstva.

Najvyššiu kvalitu má všeobecne voda z vrtanej studne. Vrty sú dostatočne hlboké na to, aby sa do nich nedostalo povrchové znečistenie z pôdy. Avšak aj tie najkvalitnejšie vrty sa časom zanášajú, navyše k ďalšiemu znečisteniu môže dôjsť pri transporte vody do vodovodu. Táto voda navyše nie je dezinfikovaná a obsahuje rôzne pôdne mikroorganizmy.  

Naopak voda z kopanej studne sa vyznačuje najnižšou kvalitou, a dokonca nemusí spĺňať kritériá pre pitnú vodu, pretože do takto plytkých studní zateká dažďová voda, a s ňou okrem iného aj povrchové znečistenie z poľnohospodárskych hnojív, dopravy a priemyslu. Domáca úprava vody zo studne na pitnú je pre vaše zdravie nevyhnutná.

Pitnú vodu je nevyhnutné filtrovať.

Ako zistiť kvalitu vody

Znečistenie vody teda rozlišujeme na:

  • chemické (chlór, liečivá, dezinfekcie a pod.),

  • mechanické (piesok, hrdza, mikroplasty a pod.),

  • organické (vírusy, baktérie a pod.).

Kvalitu vody z vodovodnej siete si môžete overiť u miestnej vodárne, ktorá má zo zákona povinnosť poskytnúť informácie o aktuálnom zložení vody. Údaje sa ale vzťahujú k dodávanej vode, ktorá musí uraziť ešte dlhú cestu, než vám vytečie z kohútika. V údajoch preto môžu byť značné nezrovnalosti.

Presný obsah jednotlivých škodlivín zistíte jedine profesionálnym rozborom vody, ktorý stanoví, či jednotlivé hodnoty spĺňajú limity vládnej vyhlášky o požiadavkách na pitnú vodu. Táto možnosť je dôležitá najmä pri vode zo studní a vrtov, pretože v prípade tejto vody nikto za jej kvalitu nezodpovedá. 

Ako vybrať domáci filter na vodu

Filtrovanie vody je teda dôležité pre naše zdravie bez ohľadu na to, z akého zdroja vodu čerpáme. Pri výbere domáceho filtra na vodu sa zamerajte predovšetkým na:

  • zdroj vody: či máte vodu studničnú alebo z verejného vodovodu,

  • objem filtrovanej vody: či ju chcete čistiť v celom objekte, alebo iba v niektorom z kohútikov,

  • druh nečistôt.

Domáce filtre na pitnú vodu zo studne alebo vrtu

Voda zo studne a vrtu môže byť znečistené mechanicky, chemicky aj organicky. Pre majiteľov vlastných studní a vrtov sú preto najlepšou voľbou tzv. filtre na vstupe, ktoré môžu byť súčasťou domácej vodárne. Tieto veľkoobjemové filtre zvládnu vyčistiť všetku vodu, ktorú do domu privádzate, a to od mechanických, chemických aj organických nečistôt.

V prípade rekreačných objektov často postačia jednoduchšie filtre v mieste použitia alebo batériové filtre, ktoré filtrujú vodu iba na konkrétnom kohútiku. Takto je možné upraviť vodu v dreze v kuchyni alebo napríklad v umývadle v kúpeľni, pričom z ostatných kohútikov budete mať k dispozícii nefiltrovanú úžitkovú vodu.

Domáce filtre na pitnú vodu z verejnej vodovodnej siete

Pokiaľ čerpáte vodu z obecného vodovodu, zamerajte sa najmä na chemickú úpravu, prítomnosť mechanických a organických nečistôt je možné vylúčiť. Ako ale odstrániť chlór z pitnej vody? Na tento účel môžete tiež využiť batériové filtre, ktoré vás potešia jednoduchou inštaláciou a oveľa nižšou cenou ako v prípade filtrov na vstupe.

Pokiaľ u vás rozbor preukázal vysokú kvalitu vody, môže vám stačiť aj filtračná kanvica, v ktorej si jednoducho upravíte iba vodu určenú na konzumáciu. Nízke podlimitné hodnoty chemických aditív pri varení alebo umývaní nevadia, avšak voda na pitie by mala byť upravená vždy.

Princípy filtrácie a úpravy vody a ich využitie pre rôzne druhy znečistenia

Každý vodovodný filter funguje na inom princípe, z ktorých každý sa hodí na iný typ znečistenia. Na domáce použitie je najčastejšia kombinácia mechanickej a uhlíkovej filtrácie, ktorá vyrieši väčšinu problémov s kvalitou vody. Na vodu zo studne alebo vrtu je vhodný navyše kapilárny filter. Podľa výsledkov rozboru vody je možné pridať ďalšie možnosti úpravy vody pre špecifické problémy.

Mechanická filtrácia

Je dôležitá najmä pri filtrácii vody zo studne alebo vrtu. Mechanický filter pomocou jemného sitka vyčistí pitnú vodu od mechanických nečistôt, ktoré znižujú kvalitu vody a zanášajú vodovodné a teplovodné potrubie a následne aj batérie a spotrebiče.

Filter na vodu Honeywell. 

Uhlíkový filter

Aktívne uhlie okrem organických a chemických nečistôt odstraňuje z vody aj zápach, zvyšky liečiv, priemyselných hnojív a dezinfekcií, zároveň ale neochudobňuje vodu o minerálne látky. Uhlíkový filter na pitnú vodu je veľmi účinný a obľúbený spôsob filtrácie vody.

Kapilárny filter

Kapilárny filter sa pridáva k mechanickému a uhlíkovému filtru v prípade nedezinfikovanej vody zo studne alebo vrtu, kde je riziko prítomnosti mikroorganizmov.

Ďalšie špecifické problémy s vodou

Hoci sú minerálne látky vo vode žiaduce, pri ich vyššom množstve (tzv. tvrdá voda) vzniká vodný kameň, ktorý zanáša batérie a spotrebiče. V takom prípade je vhodné inštalovať filter na tvrdú vodu, tzv. zmäkčovač vody, ktorý nadbytočné minerály zachytí.

POZOR: Tzv. membránová filtrácia alebo reverzná osmóza, ktorá sa niekedy odporúča na zmäkčenie vody, odstráni úplne všetky minerály a vytvorí tak destilovanú vodu, ktorá ale nie je vhodná na pitie. Tento spôsob filtrácie sa môže uplatniť iba pri filtrácii vody do spotrebičov alebo v priemysle.

V prípade železitej vody, ktorá tiež nemá negatívny vplyv na zdravie, ale spôsobuje nežiaducu koróziu, je možné zaobstarať filter na železo a mangán. V poľnohospodárskych oblastiach je typický zvýšený výskyt dusičnanov a dusitanov vo vode. Tento problém vyrieši filter s anexovou náplňou