Zmäkčovače vody

Problémy s vodným kameňom? Investícia do zmäkčovača sa vráti v priebehu niekoľkých rokov.


Máte na vodovodných kohútikoch nevzhľadný biely povlak, životnosť vašich domácich spotrebičov je podpriemerná a ani jedlo nechutí tak, ako inde? Pravdepodobne žijete v oblasti s veľmi tvrdou vodou. Poradíme, ako situáciu vyriešiť. A navyše ukážeme, na koľko to vyjde.

Oblasti s nadpriemerne tvrdou vodou pokrývajú veľkú časť Českej republiky - s vysokými hodnotami sa stretávajú domácnosti napríklad v Stredočeskom, Královohradeckom, Ústeckom a Juhomoravskom kraji. V menšej miere sa však problematické oblasti vyskytujú na celom území ČR.

Často skloňované súslovie "tvrdá voda" zjednodušene povedané označuje vodu so zvýšeným obsahom rozpustených minerálov vo vode. Predovšetkým sa jedná o vápnik a horčík, často ale ide aj o stroncium a oxidy železa či mangánu.

Spomínané prvky sa do vody dostávajú najčastejšie pri priechode pôdou, kde prevláda dolomit a vápenec. Vápenec (uhličitan vápenatý) je pre telo neškodný a dokonca prispieva k prirodzenej rovnováhe vody. Stojí však za tvorbou vodného kameňa - obávanej hrozby našich práčok a vodovodných kohútikov.

Problémy vyplývajúce z pôsobenia tvrdej vody

  • Rýchla degenerácia domácich spotrebičov usadzovaním vodného kameňa
  • Nízka účinnosť umývacích prostriedkov, z toho vyplývajúca nutnosť použitia väčšieho množstva prostriedku, horšie výsledky umývania, škvrny na riade.
  • Zdravotné dôsledky: vysušovanie pokožky, menej chutné jedlo
  • Nižšia účinnosť zaneseného ústredného kúrenia
  • Zanášanie batérií a vodovodného potrubia


Ionty a soľ

Ak vám kvôli tvrdej vode odchádzajú spotrebiče ako na bežiacom páse, nastal čas zamyslieť sa nad obstaraním úpravne vody.

Zariadenia na zmäkčovanie vody väčšinou pracujú na princípe iónovej výmeny - za pomoci soli dochádza k absorbcii rozpustených iónov vápnika a horčíka a uvoľňovanie iónov sodíka.

Takto fungujúce úpravne nie sú úplnou novinkou, v minulosti sa však stali terčom kritiky ekologických organizácií. Tie upozorňovali na veľké množstvo vody spotrebovanej na regeneráciu i vypúšťanie veľkého množstva soli do odpadových vôd.

Moderných, počítačom riadených úpravní sa však už táto kritika netýka. Máme veľmi dobré skúsenosti s úpravňou Honeywell KaltecSoft. Zmäkčovacia stanica je riadená moderným mikroprocesorom na princípe inteligentnej proporcionálnej regenerácie. V praxi to znamená, že stanica na základe zadanej tvrdosti vody a integrovaného merača spotreby vypočíta, koľko vody bude schopná zmäkčiť. V priebehu prevádzky potom kontroluje zostávajúcu kapacitu a v čase definovanom užívateľom (napríklad v noci) automaticky spustí regeneráciu. Vždy iba v takom rozsahu, aby bol iónový výmenník obnovený práve na 100% kapacity. Nedochádza teda k znehodnoteniu zostávajúcej nevyužitej kapacity iónového výmenníka. Z dlhodobého hľadiska teda veľmi výrazne znižuje množstvo vody aj soli spotrebovanej na regeneráciu.

  • Orientačná kapacita úpravne do 7 osôb
  • Orientačná kapacita úpravne do 15 osôb


Veľkosť konzultujte s odborníkmi

Nízka spotreba vody a soli má logicky okrem vplyvu na životné prostredie vplyv aj na vašu peňaženku. Zákazníci sa často pýtajú, akú veľkosť úpravne zvoliť. Zmäkčovacie stanice síce sledujú spotrebu a automaticky sa na ňu adaptujú, napriek tomu je pred nákupom dôležité mať predstavu o tom, koľko vaša domácnosť spotrebuje vody.

Pri voľbe zariadenia s príliš malou kapacitou úpravne totiž bude dochádzať k regenerácii častejšie ako je potrebné, čo neblaho ovplyvní ekonomickú bilanciu prevádzky. Zároveň tiež bude potrebné častejšie dopĺňať zásobník na zmäkčovaciu soľ, ktorý zodpovedá orientačnej kapacite úpravne. Pri správne zvolenej kapacite zariadenia ho stačí doplniť len raz za niekoľko týždňov.

Práve z toho dôvodu ponúka Bola.sk širokú škálu úpravní Honeywell KaltecSoft s orientačnou kapacitou pre 7, 15 alebo 21 osôb, pričom v samotnej obstarávacej cene nie sú výrazné rozdiely. Ostatné náklady na úpravu si môžete sami spočítať v interaktivnej tabuľke - zvyčajne sa pohybujú okolo 80 EUR za rok.


Krátka životnosť, vysoké náklady

Na prvý pohľad sa investície do zmäkčovacej stanice, ktorá vyjde asi na 1000 EUR, môže zdať vysoká. Ak sa však pozriete na podrobnejšiu kalkuláciu, zvyčajne sa návratnosť pohybuje v rozsahu niekoľkých rokov.

V tomto ohľade priniesol zaujímavé dáta prieskum spoločnosti Innogy. Podľa ich výskumov znižuje pôsobenie tvrdej vody životnosť práčky takmer o štyri roky. U umývačky sa životný cyklus skráti o roky tri. V oboch prípadoch životnosť spotrebičov klesá zhruba o tretinu.

Výrazne stúpajú aj náklady na prevádzku domácnosti. Napríklad účinnosť ohrievača teplej vody je podľa prieskumu priemerne nižšia o 12,8 percenta, podobne to bude u vodným kameňom zarastených radiátorov.

Vodný kameň stojí tiež za rýchlou degradáciou plastových a gumových tesnení. Len netesniacim kohútikom môže podľa prieskumu odkvapkať cez 3,5 kubíkov vody - viac než koľko spotrebuje najväčšia úpravňa pre 21 ľudí za celý rok. A to ani nespomíname ďalšie výhody použitia zmäkčenej vody, ako je nižšia spotreba čistiacich prostriedkov, priaznivý vplyv na pokožku, alebo zmiznutie nevzhľadných škvŕn v kúpeľni či kuchyni.


Na odstránenie stačí ocot

Zbaviť sa vodného kameňa v potrubí alebo domácich spotrebičoch je prakticky nemožné. Na vyčistenie nevzhľadných vodovodných batérií alebo spŕch ale nie je nutné používať špeciálne čistiace prostriedky. Dobre na tento účel poslúžia aj potraviny, ktoré sú bežnou súčasťou kuchýň. V praxi sa veľmi dobre osvedčil najmä ocot nanesený na utierku z mikrovlákna. Použitie jeho roztoku je vhodné tiež napríklad pre čistenie rýchlovarných kanvíc. Veľmi dobré výsledky pri čistení batérií a sprchových hlavíc možno dosiahnuť aj s jedlou sódou alebo kyselinou citrónovou. Stačí batériu navlhčiť, posypať, nechať prostriedok niekoľko minút pôsobiť a následne vydrhnúť kuchynskou hubkou. Zabudnite ale na použitie drôtenky, ktorou povrch ľahko nenávratne poškodíte.

Pokračujte na ponuku zmäkčovačov vody v e-shope