Merače tepla a chladu

Meradlo tepelnej energie je meradlo navrhnuté na meranie tepelnej energie, ktorá sa vo výmenníku tepelnej energie odovzdáva kvapalinou nazvanou teplonosná kvapalina.

Meradlo tepelnej energie je buď kompaktné meradlo, alebo kombinované meradlo skladajúce sa z podzostáv, to znamená snímač prietoku, dvojica snímačov teploty a kalorimetrické počítadlo, alebo kombinácia kompaktného a kombinovaného meradla.

Doba platnosti overenia

Meradlá tepla a chladu a ich členovia Lehota
a) kompaktné merače tepla a chladu 4 roky
b) meradlá pretečeného množstva nosného média 4 roky
c) snímače teploty 4 roky
d) snímače teploty so zabudovaným prevodníkom 2 roky
e) snímače tlaku a tlakovej diferencie 2 roky
f) vyhodnocovacie jednotky kombinovaných meračov tepla a chladu 4 roky
 
Meradlá pretečeného množstva vody Lehota
a) na studenú vodu 6 rokov
b) na teplú vodu 4 roky
c) bubnové vodomery 2 roky
d) objemové vodomery 6 rokov
e) vodomery na studenú a teplú vodu, používané pre
rozúčtovanie nákladov konečným spotrebiteľom
5 rokov

Triedy presnosti

Pre meradlá tepelnej energie sú definované triedy presnosti: 1, 2, 3.
Pri meraní spotreby domácnosti je povolené, aby boli merania vykonávaná akýmkoľvek meradlom triedy 3.
Pri meraní na obchodné účely alebo v rámci ľahkého priemyslu je požadované použitie meradla triedy 2.

Široká ponuka meračov tepla a chladu v e-shope