Spätné klapky

Spätné klapky sú dôležitou armatúrou, pretože umožňujú prúdenie tekutiny iba v jednom smere. Fungujú tak, že vo vnútri súčiastky pružina tlačí disk do sedla klapky a drží ju zatvorenú. Prúdenie tak musí prekonávať silu pružiny. V opačnom smere však prúdenie pritláča disk do sedla, čím drží klapku uzavretú.

Spätné klapky sú konštruované tak, aby dosahovali pri zabránení spätného prúdenia média čo najmenšie tlakové straty a nízky otvárací diferenčný tlak. Spätné klapky s pružinou môžu byť síce inštalované v ľubovoľnej polohe, najnižší otvárací tlak však je najnižšie pri vertikálnej polohe klapky a smere prúdenia dole. Vynimkou sú väčšie medziprírubové klapky, ktoré sa uzatvárajú samosplavom vlastného prúdenia. Takéto klapky nie potrebné inštalovať tak, aby ich gravitačná sila uzatvárala.

Spätné klapky sa dajú použiť v domových rozvodoch vody, kedy zabraňujú spätnému prúdeniu cez vodomery - a teda aj nepresnému meraniu spotreby. Ďalšou užitočnou funkciou spätnej klapky môže byť jej použitie v potrubí kanalizácie, kedy zaistí plynulý odtok do verejnej kanalizačnej siete a ochráni pred hroziacim zatopením domu. Firma BOLA ponúka tiež spätné klapky pre vykurovacie systémy.

Pri výbere spätných klapiek je potrebné rozlišovať niekoľko druhov podľa zapojenia - existujú závitové, medziprírubové spätné klapky a klapky so zvieracími krúžkami. Záleží tiež na tom, či budú použité do medeného alebo oceľového potrubia. Spätné klapky majú tiež rôzne teplotné rozsahy.

Niektoré medziprírubové klapky – označované tiež ako „motýlie“neobsahujú pružinu, pretože z dôvodu veľkých rozmerov armatúry stačí, keď všetko ovláda len smer prúdenia.

Čo sa týka materiálu, tak napríklad u spätnej klapky DN 80 ABO VALVE 824B080 je teleso vyrobené z tvárnej liatiny a tanier klapky tvorí nerez oceľ.

Spätné medziprírubové klapky od výrobcu ABO VALVE série 800 (flap) sa používajú najmä na čistú aj odpadovú vodu, kal, husté a viskózne kvapaliny.