Čo robiť, keď vám vysychá studňa alebo vrt?

Vysychanie zdrojov vody je stále častejším problémom, ktorý ohrozuje až 80% majiteľov studní a vrtov. Aj keď riešenie nie je úplne jednoduché, nemali by ste ho odkladať. Sucho sa bude každým rokom zhoršovať a hydrogeológovia a studniari sú už teraz veľmi vyťažení.

Klimatické zmeny a ich vplyv na zdroje vody

Posledných niekoľko rokov Slovenskú republiku sužuje sucho spôsobené klimatickými zmenami. Zvyšuje sa priemerná ročná teplota a skracujú sa obdobie dažďov. Miesto trvalého dažďa, ktorý zásobuje podzemné vody, sú stále častejšie dažde prívalové. Voda z prívalových dažďov ale z krajiny z väčšej časti odtečie, pretože ju pôda nestihne vsiaknuť. Prognózy hydrogeológov navyše nie sú vôbec priaznivé - sucho sa očakáva čoraz väčšie.

Tento problém sa týka takmer celej Slovenskej republiky. Podľa odhadov odborníkov má SR štvrté najmenšie zásoby vody v Európe. So suchom je spojené nielen vysychanie tokov a priehrad, ale aj studní a vrtov na vodu. Pritom takmer desatina tuzemských domácností a nespočet chalúp a rekreačných objektov je odkázaná na vlastný zdroj vody. A až 80% z nich pociťuje v posledných rokoch náhly úbytok tejto vzácnej tekutiny.

Týka sa vás tiež tento problém? Zistite príčinu vysychania a nájdite riešenie čo najskôr, aby nedošlo k úplnej strate vody v studni.

Zistite príčinu vysychaniu

Kvôli nedostatku dažďa vysychajú najmä plytšie kopané studne, u ktorých je množstvo vody závislé práve na množstve zrážok. Preto sa dnes už hĺbenie nových kopaných studní neodporúča. Výnimkou nie sú ale ani vysychajúce hlboké vrty, pretože aj hladiny spodných vôd klesajú a mnoho prameňov sa stráca. Vrt by pritom mal byť hlboký aspoň 30 metrov, plytšie vrty môžu vyschnúť rýchlejšie.

Ak teda zvažujete obstaranie nového vrtu, zamerajte sa na dostatočnú hĺbku, ale aj šírku vrtu. Sucho však nie je jediným dôvodom vysychania studní. Ak vám vysychá existujúci zdroj vody, dôvodom môže byť aj zanesenie prítoku. Zistite preto presnú príčinu a studňu či vrt v prípade potreby vyčistite.

Ak je však problémom naozaj sucho, nezostáva vám ako studňu prehĺbiť, prípadne vyvŕtať novú. Ide o pomerne zdĺhavý a komplikovaný proces a na samotné prehĺbenie môžete čakať aj rok. Dôvodom je nutnosť zabezpečenia potrebných povolení a vysoká vyťaženosť studniarov.

Naučte sa šetriť vodou.

Čo budete k prehĺbeniu vrtu alebo studne potrebovať

Na prehĺbeniu vrtu alebo studne budete potrebovať hneď niekoľko povolení. Schvaľovací proces je časovo i administratívne takmer rovnako náročný ako v prípade povoľovania studne novej. Vybavenie všetkých súhlasov trvá štandardne 3 mesiace, avšak niekedy môžete čakať aj dlhšie.

Aký je teda presný postup?

  1. Najskôr zavolajte hydrogeológa, ktorý posúdi situáciu a navrhne vhodné riešenie. Hydrogeológ vám navyše pripraví posudok, ktorý budete musieť priložiť k žiadosti o povolenie prehĺbenia studne.

  2. U miestneho príslušného stavebného úradu požiadajte o územné rozhodnutie. K prehĺbeniu studne budete potrebovať aj súhlas susedov. Stavebný úrad môže navyše požadovať aj súhlas vodoprávneho úradu. Pokiaľ bude prehĺbený vrt hlbšie ako 30 metrov, jedná sa už o banské dielo a budete potrebovať aj súhlas krajského úradu.

  3. Po získaní všetkých potrebných povolení vyhľadajte studniarsku firmu, ktorá prehĺbenie zrealizuje.

Ak je dlhodobé sucho problémom celého vášho regiónu, v blízkom okolí sa nachádza väčšie množstvo vrtov alebo sa váš pozemok nachádza v chránenej oblasti, je možné, že úrad vašu žiadosť o prehĺbenie zamietne.

Postup a cena prehĺbenia

Zo zákona nesmiete studne ani vrty prehlbovať svojpomocne. Prácu teda zverte autorizovanej firme. S dopytom však nečakajte. Z dôvodu veľkého záujmu sú studniari veľmi vyťažení a na ich zásah môžete čakať aj rok. Ak už teraz pozorujete významný pokles hladiny, nečakajte až na úplné vyschnutie a vyhľadajte odbornú firmu hneď.

Prehĺbenie kopanej studne stojí okolo 600 EUR za každý meter, avšak v prípade vysychania kopanej studne je namieste zvážiť obstaranie nového vrtu, pretože aj prehĺbená kopaná studňa môže za niekoľko rokov opäť vyschnúť.

U vŕtaných studní počítajte zhruba s desatinovými nákladmi za každý meter, avšak s nutnosťou prehĺbenia mnohokrát až o 20 metrov. Cena je teda veľmi individuálna, a okrem hĺbky vrtu sa odvíja aj od typu podložia a ďalších parametrov, akým je napríklad priemer vrtu, dostupnosť pozemku pre ťažkú techniku a pod.

Súčasťou prehĺbenia by malo byť aj vyčistenie vrtu a ďalšie práce, akými je demontáž a opätovná inštalácia čerpacej techniky, ktoré cenu ešte zvyšujú. Na týchto prácach sa ale neoplatí šetriť. Nekvalitné prehĺbenie vrtu by mohlo v blízkej dobe viesť k nutnosti ďalších nákladných zákrokov.

Čerpadlo pre čistenie vrtov. 

Kedy je lepšie urobiť nový vrt?

Keďže je prehlbovanie studní a vrtov administratívne, technologicky i finančne veľmi náročné, často je lepšie urobiť vrt nový. Tento postup odporúčame najmä v týchto situáciách:

  1. Úplne nový vrt budete musieť urobiť v prípade odklonenia prameňa. K tomu dochádza najčastejšie z dôvodu dlhodobého zanesenia prítoku prameňa do vrtu. Prameň si tak môže nájsť "ľahšiu" cestu a od miesta vášho vrtu sa odkloní.
  2. Ak hydrogeológ zistí, že prameň je veľmi slabý, môže na vašom pozemku určiť miesto s výdatnejším zdrojom. Aj v tomto prípade neváhajte a vyberte cestu nového vrtu.
  3. Ak máte kopanou studňu, je veľmi pravdepodobné, že prehĺbenie bude mať len dočasný efekt. Investície do nového vrtu sa aj v tomto prípade z dlhodobého hľadiska oplatia. Niektoré firmy ponúkajú takzvané prehĺbenie kopanej studne vrtom, to je však technologicky často nemožné, prípadne možno studňu takto prehĺbiť o maximálne 10 metrov a výsledok je spravidla veľmi nekvalitný - navyše za takmer rovnaké náklady ako v prípade nového vrtu.

Záverom je dobré zdôrazniť, že problém s nedostatkom vody je nutné riešiť komplexne a dlhodobo. Naučte sa preto najmä šetriť vodou a pozrite sa na dotácie na využitie dažďovej vody. Vrt opatrite systémom pre stráženie hladiny, ktorý v prípade nedostatku vody zamedzí poškodeniu čerpadla a spotrebičov.