Ako predĺžiť životnosť ponorných čerpadiel do vrtu

Ponorné čerpadlá do vrtu sú skvelým riešením pre čerpanie čistej podzemnej vody bez ohľadu na zdroj vody (z vrtov, studní, zberných nádrží, atď.). Vhodne zvolené hĺbkové čerpadlo vám zaistí stály prísun vody pri zachovaní nízkych nákladov a vysokej spoľahlivosti čerpadla. Dôležité je však vyberať čerpadlo tak, aby zodpovedalo podmienkam vášho vrtu či studne.

Ponorné čerpadlo na vodu je určené k dlhodobému ponoru, zaručuje jednoduchú inštaláciu a takmer bezúdržbový prevádzku po dlhé roky. Odporúčame zvoliť si také čerpadlo, ktoré má zabudované ochranné prvky, ako je napríklad ponorné čerpadlo do vrtu Grundfos. Čerpadlo sa postará o všetko potrebné za vás a nie je nutné pořizovat ďalšie príslušenstvo. I tomu najlepšiemu ponornému čerpadlu do vrtu však môžete predĺžiť životnosť tým, že mu zabezpečíte vynikajúce podmienky.

Ako predĺžiť životnosť ponorného čerpadla?

Pravidelná kontrola čistoty vrtu

Ponorné čerpadlá sú určené pre čerpanie čistej vody. Všeobecne platí, že čím viac piesočnatého materiálu a iných abrazívnych látok sa vo vode vyskytuje, tým skôr dôjde k opotrebeniu čerpadla, preto je dôležité u nových alebo znečistených vrtov vykonať ich vyčistenie. Každé čerpadlo do vrtu dokáže pracovať za prítomnosti daného množstva pevných častíc a táto hodnota je udávaná výrobcom.

Nemali by ste teda zabúdať na pravidelnú kontrolu vrtu na vodu a ideálne každých 5 rokov vrt vyčistiť. Nielenže tak zaistíte hladký chod ponorného čerpadla, ale aj čistotu čerpanej vody.

Pre dosiahnutie najkvalitnejšej vody z vášho vrtu odporúčame nainštalovať aj domáci filter na studenú vodu, ktorý chráni aj vaše spotrebiče.

 Ponorné vibračné čerpadlo na čistenie vrtov Malyš Ruče

Pozor na nedostatok vody vo vrtu

Ponorné čerpadlo do vrtu pracuje ponorené pod dynamickú hladinu vrtu a je nevyhnutné dohliadnuť na to, aby nedošlo k klesnutiu hladiny pod úroveň čerpadla. Čerpadlo by malo byť vo vrtu zavesené dostatočne hlboko. V prípade nadmerného vyčerpania vrtu, môže dôjsť k prevádzke ponorného čerpadla na sucho, a tým k jeho poškodeniu.

Riešením je pořízenie sondy na monitorovanie hladiny alebo čerpadla, ktoré má už ochranu proti suchobežnosti zabudovanú (napríklad ponorné čerpadlá do vrtu Grundfos SQ a SQE) a dokáže v prípade nedostatku vody vo vrtu čerpanie včas zastaviť.

Správna hĺbka ponoru

Správna hĺbka inštalácie ponorného čerpadla do vrtu je dôležitá nielen ako prevencia proti bežaniu na sucho, ale aj ako ochrana proti poškodeniu čerpadla nadmerným tlakom vody. Pri uložení v väčšej ponornej hĺbke vyvíja vodný stĺpec na ponorné čerpadlo vyšší tlak, ktorý potom pôsobí na tesnosť čerpadla. V prípade, že je čerpadlo do vrtu ponorené do väčšej hĺbky, než na ktorú je vyrobené, môže dôjsť k poškodeniu vnútorných častí čerpadla prenikajúcou vodou.  

Pri nedostatku vody vo vrtu je možné, že čerpadlo do vrtu nie je nainštalované vo správnej hĺbke. Pred spustením čerpadla hlbšie do vrtu na vodu si však najprv overte správnu hĺbku ponoru pre vaše čerpadlo. Problém s nedostatočným množstvom vody však môže byť spôsobený malou výdatnosťou vrtu, preto je nutné najprv nájsť príčinu.

Nerezové lano na zavesenie ponorného čerpadla

Chladenie čerpadla do vrtu

Chladenie hlbinného čerpadla je ďalším z dôvodov, prečo je dôležité dbať na množstvo vody vo vrte. Dostatočný prietok vody okolo čerpadla (aspoň rýchlosťou 0,15 m/s) zabezpečuje chladenie čerpadiel do vrtu, aby nedošlo k prehriatiu motora. Optimálny priestor medzi plášťom čerpadla a stenou vrtu je aspoň 10 mm a slúži zároveň aj ako ochrana pre prípad mechanického poškodenia ponorného čerpadla.

Ak nie je možné potrebné chladenie čerpadla do vrtu zabezpečiť prúdením vody, rovnakého efektu možno dosiahnuť inštaláciou chladného plášťa.

Kolísanie napätia elektrickej siete

Čerpadlá do vrtu môžu pracovať v určitom rozsahu napätia. Napätie v elektrickej sieti ale nie je stále rovnaké a dochádza k jeho kolísaniu, čo môže mať za následok častejšie vypínanie čerpadla a poškodenie motora. 

Ponorné čerpadlo do vrtu Grundfos SQ a SQE je vybavené jednotkou s frekvenčným meničom a pracuje v širokom rozsahu napätia, preto je schopné zabezpečiť stabilnú dodávku vody aj v prípade kolísania napätia elektrickej siete.

Ponorné čerpadlo do vrtu Grundfos SQE

Časté spúšťanie a vypínanie ponorného čerpadla

Časté spúšťanie a vypínanie ponorného čerpadla do vrtu, či už kvôli nevyhovujúcemu napätiu alebo z dôvodu nedostatku vody, nadmerné zaťažuje motor a stykače čerpadla, čím sa výrazne skracuje životnosť čerpadla. U každého typu čerpadla do vrtu sa udáva odporúčaný maximálny počet spustení, ktorý by sa nemal z dôvodu ochrany čerpadla prekročiť. Na druhej strane nie je dobré nechať čerpadlo do vrtu dlho vypnuté. Motor ponorného čerpadla je potrebné spustiť aspoň raz ročne, aby sa zabránilo jeho prípadnému zadrhnutiu.

Elektrické a mechanické zaťaženie čerpadla

Nedostatočné chladenie čerpadiel do vrtu, kolísanie napätia elektrickej siete, časté spúšťanie a vypínanie ponorného čerpadla a dlhodobá prevádzka čerpadla pri maximálnom prietoku vedú k vysokému elektrickému a mechanickému zaťaženiu, čo má za následok vyššie opotrebenie a kratšiu životnosť. Pre hladký chod čerpadiel do vrtu je dôležité všetky tieto nežiaduce faktory minimalizovať. Čerpadlo musí byť vyberané tak, aby pracovalo najbližšie k bodu najlepšej (špičkovej) účinnosti, zatiaľ čo pri maximálnom prietoku by malo pracovať len minimálne.

Ak o kúpe ponorného čerpadla na vodu ešte uvažujete, vyberte si také čerpadlo, ktorého zabudované funkcie automaticky prispievajú k nižšiemu elektrickému a mechanickému zaťaženiu. Odvďačí sa vám dlhšou životnosťou a nižšími nákladmi na prevádzku.

Chladiaci plášť pre čerpadlá do vrtu Grundfos

Čo s ponorným čerpadlom v prípade zazimovania vrtu

Ponorné čerpadlo na vodu môžete používať po celý rok, ak sú zabezpečené podmienky pre jeho prevádzku. Ak však zdroj vody, kde je čerpadlo inštalované, cez zimu nepoužívate, je potrebné spolu so zazimovaním vrtu či studne zazimovať aj samotné čerpadlo ponorné.

Ponorné čerpadlá do vrtu nie sú mrazuvzdorné, preto k zazimovaniu čerpadlo odpojte od elektriny, vyťahujte z vrtu/studne, vypustite z neho vodu a uložte na bezpečné miesto, kde nezamrzne. Pečlivo potom zazimujte aj samotný zdroj vody, aby nedošlo k jeho znečisteniu v dôsledku návalových dažďov a tajúceho snehu, a to aj v prípade keď slúži len ako zdroj užitkovej vody. Väčšie množstvo piesočnatého materiálu a iných abrazívnych látok v kontaminovanej vode by mohlo poškodiť čerpadlo pri opätovnom spustení. Ak si nie ste kvalitou vody istí, pred ďalším čerpaním si radšej nechajte udelať jej rozbor, alebo rovno vrt preventívne vyčistite.

Pravidelný servis

Pravidelný servis ponorného čerpadla je vynikajúci spôsob, ako zabezpečiť, aby bolo vaše čerpadlo stále v najlepšej kondícii. Súčasťou je aj výmena opotrebovaných dielov (najmä tesnení). Interval sa môže líšiť v závislosti na prietoku, prítomnosti pevných častíc a podmienkach vrtu, avšak všeobecne sa odporúča realizovať servis ponorného čerpadla každé 3 roky.