Na čo slúžia magnetické filtre na kúrenie

Magnetický filter je najúčinnejšou ochranou vykurovacej sústavy pred poškodením vplyvom mechanických nečistôt. Mechanické nečistoty znižujú výkon vykurovacej sústavy, zvyšujú spotrebu energií, poškodzujú komponenty systému a skracujú ich životnosť. Investícia do magnetického filtra je pritom v porovnaní s finančnými úsporami zanedbateľná.

Kde se magnetické filtre používajú

Magnetické filtre sú inovatívnym systémom filtrácie kvapaliny vo vykurovacích sústavách. V nízkoenergetických novostavbách jde již o standardní součást zařízení, ale ich inštalácia sa odporúča aj v prípade kúrenia v starších rodinných domoch. Za pomerne nízku cenu totiž získate značné úspory – ušetríte najmä náklady na vykurovanie, ale aj na údržbu a servis jednotlivých komponentov vykurovacej sústavy.

V nových sústavách, resp. pri výmene kľúčových komponentov (kotol, obehové čerpadlo) sa používanie magnetického filtra dôrazne odporúča. Moderné kotly a čerpadlá totiž z dôvodu energetických úspor využívajú magnetické vložky, na ktorých sa ale usadzujú kovové nečistoty z prevádzkovej kvapaliny. Tieto nečistoty vedú samozrejme k upchatiu, zadretiu a k ďalším poruchám čerpadiel. Niektorí výrobcovia kotlov preto dokonca ponúkajú predĺženú záruku, pokiaľ vykurovaciu sústavu opatríte magnetickým filtrom.

V prípade moderných vykurovacích sústav je inštalácia magnetického filtra nevyhnutná.

Riziká znečistenej vody vo vykurovacom systéme

V nefiltrovanej prevádzkovej kvapaline sa nachádza množstvo pevných častíc - čiastočky magnetitu, uvoľnené kovové triesky a ďalšie drobné nečistoty. Vykurovacia sústava je uzavretá, takže voda sa tu neobnovuje a množstvo uvoľnených častíc sa neustále zvyšuje. Toto znečistenie poškodzuje vykurovaciu sústavu a znižuje jej účinnosť.

  1. Mechanické častice zanášajú komponenty vykurovacej sústavy, najmä potom obehové čerpadlá a kotly. Tieto komponenty sú veľmi náchylné na poškodenie v prípade znečistenej vody – dochádza k opotrebovaniu materiálu, častejším poruchám a mnohokrát aj k zadretiu alebo upchatiu čerpadla.

  2. Jemné častice sa usadzujú na vnútorných stenách potrubia a vykurovacích telies, čím znižujú efektivitu tepelnej výmeny. Na dosiahnutie požadovaného tepelného výkonu s takto zanesenou vykurovacou sústavou spotrebujete oveľa viac energií.

Filtrácia vody vo vykurovacej sústave šetrí domácnostiam peniaze za energie a servis, ale aj čas strávený opakovanou údržbou systému.

Ako magnetický filter funguje

Veľkou výhodou magnetického filtra je fakt, že na prevádzku nepotrebuje energiu – funguje totiž iba na báze fyzikálnych zákonov. Ako už názov napovedá, základnou súčasťou magnetického filtra je silný magnet, ktorý vo vykurovacej sústave zachytáva magnetické častice. Práve magnetické častice tvoria väčšinu nečistôt vo vykurovacej sústave.

Okrem toho sú niektoré magnetické filtre opatrené i tzv. odlučovačom vzduchu. V takom prípade je účinnosť filtrácie takmer stopercentná a je zaistené odstránenie všetkých druhov nečistôt. Navyše dochádza k automatickému odvzdušneniu kúrenia, čo so sebou nesie ďalšie úspory, pretože vzduch vo vykurovacej sústave taktiež znižuje efektivitu vykurovania a urýchľuje koróziu kovových komponentov.

Magnetický filter sa inštaluje na spätné potrubie vykurovacej sústavy, najlepšie pred čerpadlo a kotol, pretože práve tieto zariadenia obsahujú pohyblivé časti, ktoré sú na mechanické znečistenie najcitlivejšie. Všetka voda vo vykurovacej sústave teda bude prúdiť cez filter, kde dochádza k samotnej filtrácii. Filter pracuje neustále a filtrácia prebieha opakovane, takže nehrozí opätovné znečistenie prevádzkovej kvapaliny.

Priebeh filtrácie krok za krokom

Poďme sa detailnejšie pozrieť na to, čo sa deje so znečistenou vodou v magnetickom filtri. V prípade kombinovaného filtru na vykurovanie, ktorý okrem magnetu obsahuje aj odlučovač vzduchu, prebieha filtrácia nasledovne:

  1. Voda z potrubia vykurovacej sústavy natečie do nádržky filtra s integrovanou magnetickou tyčou, na ktorej sa zachytia všetky magnetické čiastočky. Niektoré filtre majú namiesto tyče magnetický prstenec umiestnený mimo nádržky.

  2. V nádržke zároveň vyplávajú na hladinu nežiaduce bublinky, vďaka čomu dochádza k odlúčeniu vzduchu. Filter tento prebytočný vzduch vypúšťa von.

  3. Z filtra späť do vykurovacej sústavy tečie už voda úplne čistá a odvzdušnená.

Kombinovaný odlučovač vzduchu a nečistôt Flamco.

Základom správnej funkcie magnetického filtra je údržba

Magnetický filter funguje neustále, o to dôležitejšia je jeho údržba. Obvykle je nutné filter od zachytených nečistôt očistiť raz ročne. Pri prvom použití je však čistenie nevyhnutné dokonca už po niekoľkých dňoch prevádzky – filter v takom prípade totiž nárazovo zachytí všetky nečistoty, ktoré sa v sústave nahromadili v priebehu niekoľkých rokov. Moderné magnetické filtre umožňujú údržbu v plnej prevádzke, t.j. bez nutnosti sústavu odstavovať či filter demontovať. Celé čistenie navyše zvládnete svojpomocne za pár minút.

Postup čistenia určuje výrobca, riaďte sa jeho pokynmi v návode. Obvykle je ale potrebné vybrať magnetickú tyč (jednoducho ju odskrutkovať pomocou závitu), čím sa zachytené častice uvoľnia z magnetu do vody v nádržke. Táto voda sa potom spoločne s nečistotami nechá vytiecť vypúšťacím ventilom do pripravenej nádoby.

Magnetický filter je lacným, univerzálnym a prakticky stopercentne účinným riešením údržby vykurovacích sústav. Vyberte si z našej ponuky magnetických filtrov a ušetrite za vykurovanie aj vy.