Filtrácia vody: aké existujú metódy?

Pokiaľ čerpáte vodu z vlastných zdrojov, je jej filtrácia nevyhnutným krokom, ktorý vám umožní vodu bezpečne konzumovať a používať v domácnosti. Viete ale, aké druhy filtrácie vody existujú, podľa čoho filter na vodu vybrať a ako ho udržiavať?

Chemická a mechanická filtrácia vody

Filtre na pitnú vodu sa líšia podľa použitých technológií, filtračných materiálov i účelu. Vôbec najbežnejšie sú pritom mechanické filtre a filtre s aktívnym uhlím.

V úvode je potrebné zdôrazniť, že filtráciou sa rozumie iba odstránenie mechanických nečistôt z vody. Mechanická filtrácia pritom môže byť sitová alebo membránová. Membránová filtrácia je všeobecne účinnejšia, ale nie je vhodná na pitnú vodu – membrána totiž zachytí aj životne dôležité látky, ktoré by potom organizmu chýbali. Tento spôsob filtrácie je teda vhodný iba na technické účely, naopak na domácu filtráciu pitnej vody sa používa výhradne sitový filter.

Chemická filtrácia teda nie je filtráciou v pravom slova zmysle, ale úpravou vody, kedy sa z vody odstránia nežiaduce chemické alebo organické látky. Na tieto účely sa najčastejšie používa granulované aktívne uhlie, ktoré dokáže vďaka svojmu povrchu a sorpčným vlastnostiam zachytiť celú škálu vo vode rozpustených škodlivých látok – od ťažkých kovov cez chlór a ďalšie chemikálie až po vírusy a baktérie. Uhlie tieto látky a organizmy vstrebáva alebo zachytáva na svojom povrchu. Vďaka tomu navyše odstraňuje z vody nepríjemné zápachy a zlepšuje jej chuť, avšak pozor, nie je plnohodnotnou náhradou dezinfekcie vody. Okrem uhlia sa na úpravu vody využíva aj široká škála ďalších syntetických granulátov.

Rizika mechanických nečistôt ve vode

Väčšina ľudí si je dobre vedomá rizík, ktoré sa spájajú s mikrobiálnym a chemickým znečistením vody, riziká pevných častíc sú už menej známe. Drobné čiastočky vo vode síce nepredstavujú pre človeka vážne zdravotné riziko, môžu ale nenápadne poškodzovať potrubie a spotrebiče, ktoré potom náhle vypovedajú službu. Mechanické nečistoty totiž narúšajú vnútorný povrch rozvodov, čím zvyšujú riziko vzniku vodného kameňa aj prasklín. Navyše zanášajú spotrebiče, ako sú práčky a umývačky riadu.

Mechanická filtrácia vody predlžuje životnosť rozvodov a spotrebičov. 

Voda s prímesou mechanických nečistôt pritom vôbec nemusí byť viditeľne zakalená, často odhalí nadlimitný obsah nečistôt až rozbor vody. Mechanická filtrácia vody zo studne je preto základnou súčasťou všetkých domácich vodární. Používať by sa mala nielen pre pitnú vodu, ale aj úžitkovú vodu a vodu vo vykurovacej sústave.  

Okrem domácností sa mechanická filtrácia vody využíva aj v poľnohospodárstve (závlahová voda) a priemysle (chladiaca a technologická voda), kde zaisťuje bezporuchovosť technického zariadenia.

Princíp mechanickej filtrácie vody

V prípade mechanickej filtrácie vody je na potrubí inštalovaný vodný filter s jemným sitom, cez ktoré preteká voda. Sitá sa obvykle vyrábajú z vlákien z odolného polyméru. Filter nečistoty zachytáva a ďalej prúdi už čistá voda bez mechanických častíc alebo filtrát.

Základným parametrom pri výbere mechanického filtra je jemnosť sita. Tento údaj sa udáva v mikrometroch alebo mikrónoch (značka μm) a určuje, aké veľké nečistoty dokáže filter zachytávať. Jeden mikrón predstavuje tisícinu milimetra a do filtrov do domácností sa obvykle používa jemnosť sita 10-100 mikrónov.

Jemnosť sita by pritom mala zodpovedať reálnej veľkosti nežiaducich nečistôt, ktoré odhalil rozbor vody. Mnoho ľudí sa domnieva, že čím hustejšie sito bude mať, tým bude čistenie vody efektívnejšie. To je však omyl. Príliš husté sito spôsobuje nižší prietok vody a častejšiu potrebu čistenia. Pokiaľ je navyše sito zanesené, zachytáva aj menšie nečistoty a rýchlejšie dochádza k jeho upchatiu.

Problematické sú v tomto ohľade vláknité a elastické častice, u ktorých nemožno celkom jednoznačne určiť požadovanú hustotu sita, pretože ich priechodnosť sitom je do značnej miery daná tlakom vody a ďalšími parametrami.

Kombinovaný vodný filter: ako ho zostaviť?  

Ako sme už spomínali, najlepšie výsledky v domácnosti dosiahnete kombináciou sitového a uhlíkového filtra na vodu, ktoré je možné spojiť do jednej sústavy. V prípade veľmi znečistenej vody je vhodné do kombinovaného filtra zaradiť aj tzv. predfilter, teda filter na vodu s nižšou hustotou sita. Ten zachytí najväčšie nečistoty, čím zefektívňuje proces filtrácie, predlžuje životnosť celej filtračnej sústavy a znižuje potrebu čistenia a údržby.

Vo filtračnej sústave je vždy na prvom mieste predfilter (ak je inštalovaný), po ktorom nasleduje jemný sitový filter. Ďalej sú radené ďalšie domáce úpravne vody fungujúce na báze chemických reakcií, napríklad spomínaný uhlíkový filter na vodu alebo filter na tvrdú vodu. Správne radenie je veľmi dôležité, pretože mechanické nečistoty by mohli uhlíkový granulát znehodnotiť.

Filter so spätným preplachom SYR Ratio. 

Ako na údržbu vodovodných filtrov

Aby filtre na pitnú vodu správne fungovali a nedochádzalo k ich upchatiu (a tým k znepriechodneniu vodovodnej sústavy), je nutné sito pravidelne čistiť preplachom. Moderné filtre s funkciou automatického preplachu a s riadiacou jednotkou sú v tomto ohľade úplne bezúdržbové – dokážu vyhodnotiť mieru zanesenia sita, určiť nutnosť preplachu a preplach potom automaticky vykonať úplne bez vášho zásahu.

Manuálny preplach je zložitejší, a navyše musíte sami strážiť stav sita. Celý filter je potrebné deinštalovať a sito jemne opláchnuť pod tečúcou vodou, pokiaľ nie je úplne čisté. Poloautomatickým riešením je filter na vodu s funkciou spätného preplachu. V tomto prípade nemusíte filter deinštalovať, preplach sa spúšťa otvorením preplachovacieho ventilu, z ktorého potom vytečie voda aj s nečistotami zo sita.

Vo filtroch s aktívnym uhlím je nutná pravidelná výmena filtračnej vložky, ktorá má obmedzenú životnosť zhruba 6 mesiacov. Po uplynutí životnosti už uhlie stráca svoje sorpčné vlastnosti a nedokáže efektívne z vody odstraňovať nežiaduce látky.