Ako vyčistiť vrt

Vrt na vodu umožňuje čerpanie podzemnej vody pomocou vysoko výkonných ponorných čerpadiel. Aby bola voda kvalitná a zdravotne nezávadná je potrebné dbať o jej čistotu, a to aj v prípade keď sa vrt používa len pre čerpanie užitkovej vody. Ponorné čerpadlá do vrtu sú určené len pre čerpanie čistej vody a nadmerné množstvo pevných látok významne skracuje životnosť hlbinného čerpadla.

Voda pritekajúca perforáciou do vrtu s sebou prirodzene prináša nečistoty, ktoré sa následne usadzujú vo vrte. Aj najlepšie vybudovaný vrt s najčistejšou spodnou vodou sa bude postupne zanášať. Preto by sa pri stavbe vrtu nemalo zabúdať na tzv. kalník, ktorý slúži na zachytávanie a usadzovanie týchto nečistôt.

Nadmerné zanášanie vrtu môže vznikať aj ak z vrtu neodberáme vodu pravidelne a kvôli chybám pri výstavbe vrtu. Veľký vplyv na kvalitu vody a množstvo nečistôt z pôdy majú tiež podmienky, v ktorých sa vrt nachádza. Hlinená pôda alebo železité podložie majú za následok rýchlejšie zanášanie vrtu a horšiu kvalitu vody, preto je nutné vrt čistiť častejšie.

Rovnako ako pri čistení studne, je vždy lepšie čistenie vrtov neodkladať a dbáť na prevenciu. Premnožené baktérie sa vo vode nachádzajú ešte predtým, než sa ich prítomnosť prejaví na chuti, zápachu či farbe vody, a čím skôr sa problém podchyti, tým lepšie ide vrt vyčistiť. Ak máte o kvalite vody pochybnosti, je dobré si nechať urobiť rozbor vody. Čistenie vody z vrtu je možné vykonávať po celý rok, a nie je teda nutné na nič čakať.

Ponorné čerpadlo na vodu

Kedy sa pustiť do čistenia vrtu na vodu?

 • po vybudovaní vrtu

 • ak sa vrt nejakú dobu nepoužíval (a to aj v prípade zazimovania vrtu)

 • pravidelne každých 4 až 7 rokov v závislosti na kvalite vody a podmienkach vrtu

 • pri zhoršení kvality vody

 • pri problémoch s čerpaním vody / čerpadlom (nízky tlak, vysychanie vrtu, atď.)  

 • po prírodných pohromách, ako sú povodne, záplavy a pod.

 • pred inštaláciou ponorného čerpadla do vrtu (po výmene alebo údržbe čerpadla)

Čo sa môže stať, keď nedochádza k čisteniu vrtov

Správna a pravidelná starostlivosť je zásadná pre udržanie vysokej kvality vody. Voda z nečisteného vrtu obsahuje nadmerné množstvo mikroorganizmov a nečistôt z pôdy, ktoré môžu byť zdraviu škodlivé, aj keď to nemusí byť na prvý pohľad zrejmé. Sediment, ktorý sa postupne usadzuje na dne a stenách vrtu, potom môže mať za následok poškodenie ponorného čerpadla a celého vrtu.  

Zlá kvalita vody

Ak sa vrt dlhodobo nečistí, baktérie obsiahnuté vo vode sa premnožia, a dochádza k zníženiu kvality vody. Ako prvá sa zvýšené množstvo mikroorganizmov prejaví na zhoršenej chuti vody, následne sa voda zakalí a zapácha a stáva sa nepitnou.

Ak sa vám zdá, že voda zapácha po vajíčkach, je to buď spôsobené práve premnoženými baktériami vo vode a/nebo vysokým obsahom železa a mangánu v podloží. V oboch prípadoch je však nutné vrt vyčistiť a vydezinfikovať.

Poškodenie čerpadla

Ponorné čerpadlá do vrtu sú určené na čerpanie čistej vody s definovaným obsahom pevných častíc vo vode, ktoré čerpadlo dokáže čerpať. Ak sa vo vode nachádza nadmerné množstvo piesočnatého materiálu a iných abrazívnych látok, čerpadlo sa poškodí a môže dôjsť až k jeho úplnému zničeniu.

Nečistoty sa usadzujú aj na stenách vrtu, čo zmenšuje jeho priemer a spôsobuje, že okolo čerpadla nie je dostatok vody. Prúdenie vody okolo hĺbinového čerpadla je ale dôležité pre jeho chladenie. Ak nie je čerpadlo do vrtu dostatočne chladené, môže dôjsť k jeho prehriatiu, a tým aj k úplnému zničeniu čerpadla. V prípade zúženia vrtu hrozí tiež mechanické poškodenie čerpadla ponorného. U zanesených vrtov môže dôjsť k zníženiu výdatnosti vrtu: ak nie je nainštalovaná ochrana čerpadla proti behu nasucho alebo čerpadlo ponorné nemá integrovanú ochranu proti suchobežu, môže dôjsť až k zničeniu čerpadla.

Nedostatok vody

Nános usadenín obmedzuje prítok vody do vrtu, čím sa znižuje množstvo vody vo vrtu. Nadmerné množstvo pevných látok v čerpanej vode navyše znižuje účinnosť čerpadla, a tým aj tlak čerpanej vody

Zničenie vrtu

Ak dlhodobo nedochádza k čisteniu vrtu, usadeniny postupne zanesú vrt tak, že si voda nemôže proraziť cestu dnu do vrtu. Prameň vody si v takom prípade nájde inú cestu kde pretekať a vášmu vrtu sa vyhne. Tým dôjde k úplnej strate vody vo vrtu.

Ako čistiť vrt

Spôsobov, ako vyčistiť vrt, je hneď niekoľko. Na niektoré sú potrebné odborné znalosti, skúsenosti a vybavenie, ale existuje aj taký, s ktorým si zvládnete poradiť sami. Nikdy by ste však nemali vykonávať čistenie vrtu svojpomocne, ak sa vo vrtu vyskytuje vyššie množstvo železa či mangánu vo vode alebo dusičnany. V takom prípade nechajte čistenie radšej na odborníkoch. To isté platí aj pre hlbinné vrty, ak hrozí zaseknutie čerpadla, alebo pri nutnosti použitia špeciálnej techniky.

Čistenie vodou

Pri čistení vrtu týmto spôsobom sa čistenie vykonáva prúdom vody. Hodí sa aj pre veľmi zanesené vrty a poradí si aj s usadeným nánosom nečistôt, hrozí ale poškodenie vrtu, preto je lepšie čistenie vodou zveriť odborníkom.

Čistenie vzduchom (airlift)

Čistenie vrtu vzduchom, tzv. airliftom, sa vykonáva tak, že je vzduch vháňaný na dno vrtu, kde víri usadený sediment, ktorý je následne druhým potrubím vysávaný von z vrtu. Táto metóda je vhodná aj pre úzke vrty a odstráni sa pri nej aj hrubé nečistoty. Je možné ju použiť len pre dostatočne výdatné vrty a vykonanie vrtu musí byť kvalitné, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Pre aplikáciu airliftu je potrebné špeciálne zariadenie (injektor, výkonný kompresor, atď.), preto tento spôsob nie je vhodný pre čistenie vrtu svojpomocne.

 Ponorné vibračné čerpadlo pre čistenie vrtov Malyš Ruche

Čistenie vrtu pomocou čerpadla

Čistenie vrtu čerpadlom je metóda vhodná pre čistenie vrtov o všetkých priemeroch aj pre hlboké vrty. Metóda je ideálna pre čistenie vrtu svojpomocne a dokáže účinne vyčistiť aj vrty zanesené ílom, hrdzou a hrubými nečistotami. Pre čistenie vrtu čerpadlom je potrebné vybrať také čerpadlo, ktoré bude zodpovedať podmienkam vrtu (priemer vrtu, dopravná výška, maximálna hĺbka ponoru, atď.), a je nutné počítať s tým, že dôjde k výraznému opotrebeniu čerpadla či k jeho úplnému zničeniu.

Výborné čerpadlo pre čistenie vrtu je vibračné čerpadlo na vodu alebo vretenové čerpadlo. Pri ich výbere sa môžete riadiť návodom pre čerpadlá ponorné: ako vybrať ponorné čerpadlo do vrtu. Kalové čerpadlá nie sú pre čistenie vrtov kvôli svojmu priemeru vhodné. Na čistenie vrtu nikdy nepoužívajte ponorné čerpadlá do vrtu, keďže nie sú konštruované pre čerpanie znečistené vody a čerpadlo by ste tým zničili.

Ako na čistenie vrtu svojpomocne?

 1. Opatrne demontujte ponorné čerpadlo na vodu, vyčistite ho a vydezinfikujte

  Tým sa vám naskytne ideálna príležitosť pre údržbu čerpadla a jeho prípadné opravy, čo prispieva k dlhšej životnosti čerpadla do vrtu.

  Pri veľkom množstve usadenín na stenách, sa priemer vrtu zmenší, postupujte preto čo najopatrnejšie. Čerpadlo sa pri vytahovaní von z vrtu môže zaseknúť. Špecializovaná firma vám môže s týmto problémom pomôcť, napriek tomu sa môže stať, že sa čerpadlo poškodí a/nebo nepôjde z vrtu vyňať

 2. Pomocou čerpadla na čistenie vrtu odčerpajte vodu z vrtu

  Odporúčame použiť ponorné vibračné čerpadlo do vrtu, ktoré sa vyznačuje vysokým výkonom, vysokou odolnosťou a nízkymi pořizovacími náklady. V ideálnom prípade by sa mala odčerpať všetka voda z vrtu.

 3. Oceľovým kefou vrt vyčistite a opravte poškodené časti vrtu

  Pri čistení vrtu alebo čistení studne je dôležité zabezpečiť, aby bol zdroj vody čo najčistejší a nedošlo k opätovnej kontaminácii vody.

 4. Vrt vydezinfikujte

  Vrt vydezinfikujte Savom alebo podobným dezinfekčným prostriedkom v správnom pomere. Čistenie vrtu Savom bežne používajú aj profesionáli, je však dôležité riadiť sa pokynmi výrobcu pre jeho použitie.

 5. Reinstall the Submersible Pump

  When installing the submersible pump into the well, follow the instructions for your pump.

 6. Let the Well Settle for the Next 48 Hours

  After cleaning, it is necessary to let the well settle for at least 48 hours, so that fine sediment fractions, which naturally remain in the well even after cleaning, settle to the bottom of the well. Before reusing water from the well, it is good to perform a short-term water draw-off outside the water supply network.